NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/mysterieuze-grootte-proton/

Geprint op :
19 december 2018
14:21:14

Verschillende natuurkundige fenomenen zijn moeilijk te verklaren met het succesvolle standaard model. Daarbij gaat het niet alleen om exotische zaken als donkere materie en donkere energie, maar ook om de meer tastbare vraag hoe groot een proton nu precies is. Verschillende soorten metingen leverden waarden voor de straal van het proton die meer dan vijf standaarddeviaties uit elkaar liggen. Het oplossen van de zogenoemde Proton Radius Puzzle is belangrijk voor de zoektocht naar natuurkunde voorbij het standaard model en kan leiden tot grensverleggende fysica. Prof.dr. Kjeld Eikema (VU) en zijn collega's willen de kennis en unieke experimentele faciliteiten binnen het VU LaserLaB gebruiken om deze protonpuzzel verder op te lossen. Het idee is zeer precieze metingen met lasers uit te voeren aan verschillende vormen van moleculair waterstof en helium, en die resultaten te vergelijken met theoretische QED-berekeningen.

Eikema is trots: "We zijn bijzonder blij met deze toekenning. Ons wordt nu een unieke mogelijkheid geboden om de proton-straal puzzel te doorgronden met precisiemetingen, aan verschillende atomen en moleculen, die nergens anders kunnen worden uitgevoerd dan in de infrastructuur van LaserLaB van de VU."

Dit programma is een samenwerking van:

  • Vrije Universiteit: K.S.E. Eikema, J.C.J. Koelemeij, W.M.G. Ubachs, H.L. Bethlem, W. Vassen.

 

Titel van het programma:

The mysterious size of the proton

Leider van het programma:

prof.dr. K.S.E. Eikema

Deelnemende onderzoeksgroepen bij:

Vrije Universiteit

Looptijd:

2017-2022

Budget:

M€ 1.8