NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/neurofotonica-fysica-signalen-neurale-netwerken/

Geprint op :
14 december 2018
11:47:48

Een van grootste wetenschappelijke uitdagingen op dit moment is te begrijpen hoe het brein met biljoenen neuronen in neurale netwerken onze gedragingen aanstuurt. In dit programma brengt dr. Lukas Kapitein (UU) experts op het gebied van neurofysiologie samen met excellente onderzoekers uit de fotonica, met als doel de fysische principes te ontrafelen achter het ontstaan en geleiden van elektrische impulsen in intact hersenweefsel. Om dit mogelijk te maken, zullen ze gebruik maken van geavanceerde fotonische technieken, waarmee zij de onvermijdelijke vervorming en verstrooiing van licht in weefsel kunnen compenseren. Het programma is een gezamenlijke inspanning van de UU, de UT en het Nederlands Herseninstituut (KNAW).

Programmaleider Kapitein is verheugd: "Dit is een geweldige kans om recent ontwikkelde concepten uit de fotonica uit te werken en toe te passen op een fundamentele vraag over de hersenen: hoe ontstaan en verspreiden elektrische signalen zich in weefsel? Daarnaast zal de ontwikkelde technologie ook breed toepasbaar zijn voor andere vragen over het functioneren van cellen in hun natuurlijke complexe omgeving."

Dit programma is een samenwerking van:

  • Universiteit Utrecht: L.C. Kapitein, H.C. Gerritsen, C.J. Wierenga, A.O. Mosk;
  • Universiteit Twente: I.M. Vellekoop;
  • Nederlands Herseninstituut voor Neurowetenschappen: M.H.P. Kole. 

Titel van het programma:

NeuroPhotonics: unraveling the physics of signaling in intact neuronal networks

Leider van het programma:

dr. L.C. Kapitein

Deelnemende onderzoeksgroepen bij:

Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Nederlands Herseninstituut voor Neurowetenschappen

Looptijd:

2017-2022

Budget:

M€ 1.8