NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/opwindende-interactie/

Geprint op :
14 december 2018
15:47:11

In het onderzoeksprogramma 'Exciting exchange' proberen fysici de uitwisselingsinteractietussen elektronen op ultrakorte tijd en lengteschalen te manipuleren en controleren. Deze interactie is een van de sterkste quantummechanische effecten, en is verantwoordelijk voor magnetische ordening. Met de fundamentele kennis die het programma moet opleveren, hopen de onderzoekers uiteindelijk de basis te bieden voor nieuwe technologieën die niet alleen gebruikmaken van de lading maar juist van de spin van een elektron (spintronica).

Om dit te kunnen doen, moet de onderzoekers een magnetisch systeem in een niet-evenwichtstoestand brengen met behulp van femtoseconde laserpulsen en nanostructurering. De uitwisselingsinteractie wordt daarbij een tijdsafhankelijke grootheid, en op thermodynamica gebaseerde theorieën zijn niet meer geldig. Dit vereist zowel de ontwikkeling en het gebruik van zeer geavanceerde experimentele technieken, zoals femtoseconde laser- en X-ray-verstrooiing, als de ontwikkeling van nieuwe theorie en het maken van gestructureerde metallische preparaten met atomaire precisie. 

Programmaleider Theo Rasing: "Het gebied van de ultrasnelle magnetisatie-dynamica is momenteel heel 'hot'. Het huidige programma brengt de juiste expertise bij elkaar die ervoor kan zorgen dat we hier de fundamentele doorbraken zullen maken die essentieel zijn voor toekomstige toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan het supersnel schakelen van nanometer magnetische bits en de manipulatie van topologische spinstructuren met optische of elektrische velden."

Dit programma is een samenwerking van: 

  • Radboud Universiteit: Th. Rasing, M.I. Katsnelson, A. Kirilyuk, A. Kimel
  • Technische Universiteit Eindhoven: B. Koopmans, H.J.M. Swagten
  • Universiteit Twente: P.J. Kelly
titel van het programma: Exciting exchange
leider van het programma: Prof.dr. Th.H.M. Rasing
deelnemende onderzoeksgroepen bij: Radboud Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente
looptijd: 2015 - 2020
budget: M€ 2,2