NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/proton-mobility-in-confinement/

Geprint op :
11 december 2018
17:07:12

Protontransport door water ligt ten grondslag aan belangrijke processen zoals de energiehuishouding van levende organismen en de operatie van brandstofcellen. Het proton in water is altijd gebonden aan een watermolecuul: het is aanwezig als H3O+, maar het transport van protonen door water vindt niet plaats door diffusie van het H3O+ ion. Het proton wordt – als in een estafette – doorgegeven van watermolecuul aan watermolecuul. Onderzoekers aan het FOM-instituut AMOLF hebben recent ontdekt dat verrassend veel watermoleculen (ongeveer twintig) betrokken zijn bij protontransport in bulkwater, omdat het waterstofbrug-netwerk zich voortdurend aanpast aan het bewegende proton. Het consortium van onderzoekers gaat nu onderzoeken hoe, en hoe snel, protontransport plaatsvindt in systemen waar water is opgesloten in verschillende dimensies, en het proton geen twintig vrije watermoleculen om zich heen heeft, zoals het geval is in biologische systemen en brandstofcellen. Mischa Bonn, groepsleider, reageert op de honorering: "Ik ben ontzettend blij dat we de mogelijkheid krijgen om het raadselachtige proton in water met een veelheid aan expertises te onderzoeken."

titel van het programma:

Proton mobility in confinement

leider van het programma:

Prof.dr. M. Bonn, AMOLF

deelnemende onderzoeksgroepen bij:

AMOLF, Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam

looptijd:

2010 - 2014

budget:

M€ 2,4