NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/quantum-interferentie-effecten-in-enkele-moleculen/

Geprint op :
14 december 2018
16:18:32

Het is nu mogelijk om elektrische verbindingen te maken met één enkel molecuul. In het onderzoek willen de wetenschappers de effecten van quantuminterferentie aantonen in de geleiding van 'single molecules'. Geleiding, het bewegen van een elektron door een molecuul, gaat een stuk moeilijker als de elektrongolffuncties in een toestand van destructieve interferentie zijn, met andere woorden: als ze elkaar uitdoven. In een toestand van constructieve interferentie versterken de elektrongolffuncties elkaar maximaal en vindt optimale geleiding plaats.

Programmaleider prof.dr.ir. Herre van der Zant (TUD): "Het onderzoek naar interferentie-effecten op het niveau van enkele moleculen staat nog in de kinderschoenen. Er zijn weliswaar veel voorspellingen gedaan, maar nog weinig data beschikbaar. Naast het fundamentele begrip is een van de hoofduitdagingen in de nanotechnologie het benutten van de inzichten over organische moleculen voor toepassingen in elektronische apparaten."

Van der Zant werkt in dit onderzoek samen met Jan van Ruitenbeek en Sense Jan van der Molen (beiden LEI) en met Ferdinand Grozema en Jos Thijssen (beiden TUD).

titel van het programma:

Quantum interference effects in single molecules

leider van het programma:

Prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant (TUD)

deelnemende onderzoeksgroepen bij:

LEI, TUD

looptijd:

2013-2017

budget:

M€ 1,4