NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/quantum-optica-op-nanoschaal/

Geprint op :
19 december 2018
14:13:19

Quantum optica bestudeert de fysica van enkele licht-quanta (fotonen) en hun interactie met materie (zowel individuele atomen als quantum dots). Dit onderzoeksprogramma wil quantum optica realiseren op ultrakleine lengteschalen, door zichtbare of nabij-infrarode fotonen op te sluiten in volumes kleiner dan 50x50x50 nanometer. Deze lengteschalen zijn voor de quantum optica tot nu toe altijd buiten bereik gebleven, omdat ze ver beneden de limiet van één kubieke golflengte liggen die haalbaar is met conventionele spiegels, lenzen, en trilholtes.

Programmaleider Andrea Fiore licht toe: "Ik ben heel verheugd over deze nieuwe samenwerking waarin we een geheel nieuw, fundamenteel begrip op zullen bouwen van de ultrasterke interactie van licht met materie, die verkregen wordt als enkele fotonen op deze schaal worden opgesloten." Het programma bundelt de unieke Nederlandse expertise in quantum optica en nanofotonica van de TU Eindhoven, de Universiteit Leiden, TU Delft, en het FOM instituut AMOLF, en kan leiden tot een nieuwe generatie ultracompacte nanofotonische apparaten.

titel van het programma:

Nanoscale quantum optics

leider van het programma:

Prof.dr. A. Fiore, TU/e
deelnemende onderzoeksgroepen bij:

TU/e, TUD, LEI, AMOLF

looptijd:

2011-2015

budget:

M€ 3,0