NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/quantumdynamica-van-mechanische-systemen-een-nieuwe-kruisbestuiving/

Geprint op :
10 december 2018
23:26:40

Quantumdynamica van mechanische systemen op nano- en microschaal leidt tot nieuwe inzichten in de fundamentele vraag hoe de klassieke natuurkunde met de quantummechanica samengaat. Dit FOM-programma bevat zowel theorie als experimenten op het gebied van mechanica, quantumoptica, grafeen, spin-manipulatie, supergeleidende qubits, magnetische nanostructuren en de ultra-lage temperatuurfysica. Een onderzoeksteam onder leiding van programmaleider prof.dr. Tjerk Oosterkamp (LEI) gaat hiermee de komende vijf jaar aan de slag aan de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft.

Programmaleider Oosterkamp is zeer verheugd: "Een gouden kans om nu in de combinatie van deze zich snel ontwikkelende vakgebieden aan de slag te gaan en op volle sterkte te kunnen pionieren! In de afgelopen jaren hebben mechanische resonatoren zich ontpopt tot een veelbelovende kandidaat als quantumtransducers tussen vrijwel elk paar quantumsystemen. De meeste krachten zijn makkelijk te vertalen naar mechanische beweging en andersom. Experimenteel is enorme vooruitgang geboekt, door betere nanotechnieken en nieuwe materialen met opmerkelijke mechanische eigenschappen. Dat is veelbelovend!".

titel van het programma:

Single phonon nanomechanics

leider van het programma:

Prof.dr. T.H. Oosterkamp, LEI

deelnemende onderzoeksgroepen bij:

LEI, TUD

looptijd:

2012-2016

budget:

M€ 2,4