NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/skyrmionen-als-informatiedragers/

Geprint op :
19 december 2018
14:30:37

In verschillende gebieden van de natuurwetenschappen zijn symmetrie en topologie verbindende thema's. Een bepaalde topologische toestand, de skyrmion, speelt in allerlei fysische contexten een rol. Prof.dr. Maxim Mostovoy (RUG) richt zich in dit FOM-programma met collega's uit Groningen en Delft op magnetische skyrmionen vanwege hun interessante eigenschappen, zoals de spinstructuur die effectieve magnetische velden veroorzaakt. Ook de mogelijkheden om ze als informatiebits in te zetten, wanneer ze door lage elektrische stromen in beweging worden gebracht, zijn veelbelovend. Theorie, materiaalsynthese en de nieuwste experimentele technieken om nieuwe magnetische topologische toestanden en transporteffecten te onderzoeken, komen in dit FOM-programma bij elkaar.

"We zijn zeer verheugd over deze toekenning, die ons in staat stelt om skyrmionen in nieuwe materialen te realiseren en te gaan toepassen", reageert programmaleider Mostovoy.

Dit programma is een samenwerking van:

  • Rijksuniversiteit Groningen: M.V. Mostovoy, T. Banerjee, B.J. van Wees, G.R. Blake;
  • Technische Universiteit Delft: C. Pappas. 

Titel van het programma:

Skyrmionics: Towards new magnetic skyrmions and topological matter

Leider van het programma:

prof.dr. M.V. Mostovoy

Deelnemende onderzoeksgroepen bij:

Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft

Looptijd:

2017-2022

Budget:

M€ 1.6