NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/tweedimensionale-halfgeleiderkristallen/

Geprint op :
11 december 2018
00:03:00

In het afgelopen decennium heeft een nieuwe klasse van materialen zijn intrede gedaan, een klasse die niet driedimensionaal, maar tweedimensionaal van aard is. Het meest bekende voorbeeld van deze klasse van tweedimensionale materialen is grafeen. Grafeen vertoont een breed scala aan exotische en intrigerende eigenschappen en kan daarmee terecht als wondermateriaal worden gekwalificeerd. Grafeen heeft echter ook één groot nadeel: het heeft geen bandkloof en daarmee is het onmogelijk om een grafeen veld-effect device te realiseren.

In dit onderzoeksprogramma ligt de focus op tweedimensionale materialen die wel een bandkloof hebben, of waarin een bandkloof kan worden gerealiseerd. De gekozen kristallen zijn siliceen (de silicium versie van grafeen), fosforeen en de overgangsmetalen (di)chalcogenides. Door een gezamenlijke inspanning van theorie-, experimenteel- en device-georiënteerde onderzoeksgroepen zal het hele traject van theorie en materiaalsynthese tot device-fabricatie en -karakterisatie afgedekt gaan worden.

Programmaleider Harold Zandvliet is zeer verheugd over de honorering: "De ontwikkelingen in de hoek van de tweedimensionale halfgeleiders volgen elkaar in rap tempo op en daarom is het zaak het programma zo snel mogelijk op de rails te zetten. Omdat alle deelnemers al actief zijn op dit onderzoeksterrein zullen we een snelle start kunnen maken."

Dit programma is een samenwerking van:

  • M. Katsnelson en A. Fasolino, Institute for Molecules and Materials, Radboud Universiteit
  • H. van der Zant en G. Steele, Kavli Institute of NanoScience, Technische Universiteit Delft
  • J. Ye, Zernike Institute for Advanced Materials, Rijksuniversiteit Groningen
  • P. Kelly, G. Brocks, M. de Jong en H. Zandvliet, MESA+ Institute for Nanotechnology, Universiteit Twente

 

titel van het programma: Two-dimensional semiconductor crystals
leider van het programma: Prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet
deelnemende onderzoeksgroepen bij: Radboud Universiteit, Technische Universiteit Delft, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Twente
looptijd: 2015 - 2019
budget: M€ 1,6