NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/ultieme-turbulentie/

Geprint op :
14 december 2018
10:30:50

Turbulentie is overal: in de lucht om ons heen als gevolg van onze eigen lichaamswarmte, in verwarmde woonkamers, in procestechnologie, in de atmosfeer, in oceanen, in de aarde en in sterren. Onderzoekers hebben lang gedacht dat turbulentie universeel is, maar dit blijkt niet zo te zijn. Zelfs in één systeem - zeg de stroming in een bak met van beneden verwarmd en van boven gekoeld water – kunnen verschillende vormen van turbulentie ontstaan. De vraag is nu: Hoe vinden overgangen plaats? En is het mogelijk om te schakelen tussen twee vormen van turbulentie?

In dit onderzoek proberen wetenschappers antwoorden te vinden op deze vragen met theoretisch, numeriek én experimenteel onderzoek. Ze gebruiken twee modelsystemen: de stroming in bovengenoemde bak met verwarmde en gekoelde vloeistof en de stroming tussen twee gelijk roterende cilinders, die dezelfde kant op draaien of juist in tegengestelde richting. Het doel is uitspraken te kunnen doen over het ontstaan van de verschillende vormen van turbulentie en de eigenschappen daarvan. Dit draagt bij aan het begrip van stromingsgedrag bij overgangen in oceanen, procestechnologie en in de atmosfeer.

Programmaleider prof.dr. Detlef Lohse (UT): "Bijzonder interessant is de overgang naar ultieme turbulentie. Dit is een overgang in de grenslaag van de stroming tegen de wanden aan, die uiteindelijk de stroming in de hele bak verandert. Als zo'n overgang plaatsvindt kan men niet meer van kleinschalige experimenten in het lab naar grootschalige convectie in de atmosfeer, in oceanen, of in sterren extrapoleren. Omdat men natuurlijk ook in deze grootschalige systemen b.v. de turbulente warmteoverdracht wil kunnen voorspellen, moet men dus de overgang goed begrijpen, en dat willen wij in dit programma samen bereiken."

In het programma vindt nauwe samenwerking plaats tussen de onderzoeksgroepen van Physics of Fluids in Twente (Lohse, Sun),  de Vortex Dynamics groep in Eindhoven (Van Heijst, Clercx, Toschi), de Hydro- & Aerodynamicsgroep in Delft (Westerweel, Delfos, Elsinga) en de toegepaste mathematica-groep in Twente (Geurts, Botchev), samen met parttime hoogleraren Verzicco (UT) en Eckhardt (TUD).

titel van het programma:

Towards ultimate turbulence

leider van het programma:

Prof.dr. D. Lohse (UT)

deelnemende onderzoeksgroepen bij:

TUD, TU/e, UT

looptijd:

2013-2018

budget:

M€ 2,4