NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/eu-e-a-subsidies/call-for-proposals-solar-to-products/

Geprint op :
11 december 2018
17:05:48

Met deze call for proposals bevordert NWO publiek-private samenwerking op het gebied van omzetting van zonne-energie.

Waarvoor?
Oplossingen/innovaties die bijdragen aan (verbetering van) de directe of indirecte opslag van zonne-energie door het omzetten van koolstofdioxide en water in chemische bindingen. Vanuit mondiaal perspectief bezien is het uiteindelijke doel van dit programma een economie gebaseerd op hoofdzakelijk zonne-energie.

Voor wie?
Academische onderzoekers namens een consortium van bedrijven en onderzoekers, in dienst van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkende instelling.

Wat aanvragen?
Het maximale bedrag dat per project kan worden aangevraagd (inclusief projectmanagement) bedraagt 750 duizend euro bij 10% private matching of 900 duizend euro bij 25% private matching. NWO draagt 75% - 90% bij aan de totale (cash) projectkosten, en de deelnemende bedrijven 10% - 25% (cash). De bijdrage van NWO bedraagt nooit meer dan 675 duizend euro.

Wanneer?
LET OP: indienen vanaf 23 november 12.00 uur

NWO gaat tussen 13 en 23 november 2015 over op het nieuwe online aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Dit betekent dat u pas vanaf 23 november 12.00 uur een aanvraag kunt indienen. Meer informatie staat in de pdf 'Call for proposals'. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 26 januari, 14.00 uur (CET).

Beoordeling?
Criteriavoorstellen worden volgens deze criteria beoordeeld:

  1. Passendheid binnen deze call for proposals.
  2. Wetenschappelijke kwaliteit.
  3. Kwaliteit van het consortium.
  4. Innovatiepotentieel en kennisbenutting.
  5. Programmatische criteria.

Procedure
De procedure samengevat:

  1. NWO stuurt de ontvankelijke aanvragen naar internationale experts (de referenten) voor commentaar.
  2. Aanvragers krijgen de kans om te reageren op de opmerkingen van de referenten (weerwoord).
  3. Een internationale commissie prioriteert de voorstellen (op grond van aanvragen, referentenrapporten en weerwoorden).
  4. NWO besluit over het toekennen en afwijzen van de aanvragen.

Meer informatie
Als u vragen heeft, kunt u binnen FOM contact opnemen met Jacqueline Mout.
Zie ook de website van NWO