NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/eu-e-a-subsidies/nwo-eu-en-subsidies/cecam-europees-centrum-voor-computational-science/

Geprint op :
17 december 2018
06:57:12

CECAM is een Europees netwerk gericht op het bevorderen van onderzoek van geavanceerde computational methods en hun toepassingen aan het front van wetenschap en technologie. Van oorsprong richtte CECAM zich op atomaire en moleculaire simulaties in chemie, natuurkunde en gecondenseerde materie, maar het steunt ook de uitbouw van deze methoden naar andere terreinen, zoals computational biology, network modelling, attosecond timescales, active colloids, density matrix renormalization group, multiscale modelling. 

CECAM faciliteert samenwerking. Het verbindt onderzoeksinstituten (nodes) in 12 landen met de centrale organisatie bij de EPFL in Lausanne. De Nederlandse node is een samenwerking tussen het Lorentz centrum en het Amsterdam Centre for Multiscale Modelling (ACMM). 

CECAM wil via de gezamenlijke ontwikkeling van en lobby voor Europese programma's het aanspreekpunt voor de EU vormen. Onderzoekers uit alle landen kunnen daarin deelnemen, betrokkenheid van de industrie wordt ook gefaciliteerd.

CECAM organiseert workshops en tutorials in Lausanne maar ook bij de nodes. Hiervoor kunnen jaarlijks aanvragen worden ingediend. Voorstellen worden primair op kwaliteit beoordeeld. Er is een roadmap beschikbaar met suggesties voor relevante onderwerpen, op het gebied van materiaalwetenschappen, levenswetenschappen en klassieke/quantumsimulaties. Een aantal bijeenkomsten richt zich op het stimuleren van de kwaliteit van softwareontwikkeling Gehonoreerde voorstellen krijgen een budget en administratieve ondersteuning. Voor de doelstellingen van de workshops zie ook what makes a good application en what makes a good workshop.
Voorstellen voor workshops en tutorials in de periode van 1 januari 2016 tot 31 maart 2017 konden voor 25 juni 2015 worden ingediend.

Van de bijeenkomsten wordt verwacht dat ze richtinggevend zijn voor het vakgebied. Op de CECAM website staat een lijst met geplande activiteiten, workshops en tutorials, waarvoor men doorlopend deelname kan aanvragen.