NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/eu-e-a-subsidies/nwo-eu-en-subsidies/l-int-regeling-biedt-lectorposities-bij-nwo-en-fom-instituten/

Geprint op :
17 december 2018
01:48:10

* Deze call is gesloten *

 Achtergrond
Uit een verkenning, uitgevoerd in samenwerking met toen nog FOM, bleek dat bij hogescholen en bij de instituten van NWO en FOM belangstelling is om samenwerking tussen hogescholen en instituten te versterken, met als doel het versterken van onderzoek in de innovatieketen en het vergroten beschikbaarheid van goed opgeleid technisch talent. De L•INT-regeling is één van de instrumenten die Regieorgaan SIA hiervoor inzet.

Wat is het?
Met L•INT kan een lector naast een aanstelling bij een hogeschool aan de slag bij een NWO-instituut voor een periode van twee jaar, met perspectief op vier jaar. De regeling voorziet in één lector per instituut. Zo kan de kennisketen gesloten worden; hogeschool en instituut dragen in kind bij en ook private partijen participeren. Ze gaan een samenwerking aan die aansluit bij de onderzoekagenda's van zowel instituut als hogeschool en die is ingebed in de onderzoeksactiviteiten van zowel hogeschool als instituut. Daarnaast sluit de samenwerking aan bij de topsectoragenda.

Voor wie is het?
Zowel een hogeschool als een van de NWO-instituten kunnen hoofdaanvrager zijn. Bij het samenwerkingsverband tussen de hogeschool en het instituut kunnen andere hogescholen en private partijen aansluiten. De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, of een anderszins aan de hogeschool of het instituut verbonden senior onderzoeker. Deze lector kan de lector zijn die bij zowel hogeschool als instituut gaat werken.

Wat kun je aanvragen?
De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 93.750. De looptijd van een traject is 24 maanden. Er is uitzicht op eenzelfde bedrag voor de twee jaar daarna. Goedgekeurde trajecten komen in aanmerking voor financiering voor twee jaar extra als deze beschikbaar komt. De looptijd van de subsidie wordt in dat geval verlengd naar vier jaar.

Wanneer kun je aanvragen?
De call for proposals voor L•INT is doorlopend en sloot op 30 april 2017, 14.00 uur.

Indienen van een aanvraag
Op de website van SIA vindt u het aanvraagformulier en de handleiding met daarin de procedure voor het indienen van een aanvraag. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Frank Karelse.