NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/eu-e-a-subsidies/nwo-eu-en-subsidies/nederlandse-loreal-unesco-for-women-in-science-beurzen-2018/

Geprint op :
10 december 2018
23:03:39

Programma voor excellente vrouwelijke onderzoekers
Het prestigieuze internationale programma 'For Women in Science' is een samenwerking tussen UNESCO en L'Oréal onder het motto "The world needs science, science needs women". Het programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. Sinds 1998 hebben meer dan 2.250 vrouwen, afkomstig uit 110 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, zijn inmiddels Nobelprijswinnaars.
In Nederland organiseren de Nationale UNESCO Commissie en L'Oréal Nederland het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Beurzen zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf aan het NIAS van een aaneengesloten periode van drie of vijf maanden. Vrijgesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs, management- en klinische taken, kunnen onderzoekers zich hier volledig richten op wetenschappelijke verdieping, bijvoorbeeld het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Ter ondersteuning wordt een inspirerende werkplek geboden in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Indien nodig kan ook voor huisvesting worden gezorgd. 

De wereld heeft wetenschap nodig, wetenschap heeft vrouwen nodig
Volgens het LNVH is momenteel slechts 18% van de Nederlandse hoogleraren vrouw. Met dit percentage bungelt Nederland onderaan in Europa. Het For Women in Science-programma beoogt de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen te ondersteunen en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren.

Meer informatie over de aanvraag
Op de website www.forwomeninscience.nl vindt u alle informatie over het programma van dit jaar en kunt u het reglement en het aanvraagformulier downloaden.
Meer informatie kunt u ook opvragen bij dr. Marike Bontenbal, Nationale UNESCO Commissie,

De sluitingsdatum was 8 mei 2017.