NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/eu-e-a-subsidies/nwo-eu-en-subsidies/topsector-energie/

Geprint op :
10 december 2018
23:11:12

Ook in 2017 is er een breed aanbod subsidieregelingen voor de Topsector Energie. Subsidies worden verstrekt voor onderzoek en innovatieprojecten binnen de topsector. De subsidies zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven).

Thema Project Programmalijn Sluiting 2017 om 17.00 uur Subsidieplafond
(€ mln)
  Hernieuwbare energieproject   1 april t/m 31 maart 50 miljoen
Bio-energie BBE innovatieproject · Chemisch katalytische conversietechnologie
· Biotechnologische conversietechnologie
t/m 13 september 2,86 miljoen
    · Groen gas vergisting
· Groen gas vergassing
t/m 13 september 1,42 miljoen
Energiebesparing gebouwde omgeving, smart grids en zonne-energie Urban Energy-project Aanmelden pré-pitches t/m 17 mei  
    Zonnestroom-technologieën (PV) t/m 13 september 6,45 miljoen
    Warmte en koude installaties t/m 13 september 3,38 miljoen
    Multifunctionele bouwdelen t/m 13 september 3,4 miljoen
    Flexibele energieinfrastructuur t/m 13 september 3,36 miljoen
    Energieregel-systemen en - diensten t/m 13 september 4,1 miljoen
Energie en industrie Joint industry project   t/m 28 juni 7,34 miljoen
  Early adopterproject Eerst-komt-eerst-maalt t/m 4 oktober 0,35 miljoen
Gas LNG-project   t/m 14 juni 1,6 miljoen
  Upstream Gas-project   t/m 18 oktober 0,71 miljoen
Wind op Zee Wind op zee R&D project   t/m 3 mei 4,5 miljoen

Later volgen naar verwachting subsidiemogelijkheden voor MVI Energie (voorheen STEM) en systeemintegratie.
De uitvoering van deze subsidieregelingen ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Informatie over inhoud, indiendata en procedures is te vinden via de website van RVO.
Benieuwd welke projecten de afgelopen jaren al financieel ondersteund zijn? Kijk op www.topsectorenergie.nl