NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/eu-e-a-subsidies/nwo-eu-en-subsidies/vooraankondiging-call-nwo-programma-energiesysteemintegratie-en-big-data/

Geprint op :
17 december 2018
01:56:06

* Let op! Deze call is gesloten *

Waarvoor
Met deze call for proposals bevordert NWO publiek-private samenwerking binnen wetenschappelijk vernieuwende onderwerpen op het gebied van energiesysteemintegratie en big data. Een integrale blik op het gehele energiesysteem staat hierbij centraal. Met deze call ondersteunt NWO de Topsector-doorsnijdende KIA ICT  en de Topsector Energie. Projecten worden onderdeel van het uit de KIA ICT voortvloeiende Commit2Data-programma.

Voor wie
De hoofdaanvrager dient voornamelijk werkzaam te zijn in een exacte of technische discipline (zoals informatica, wiskunde, elektrotechniek, bouwkunde en werktuigbouwkunde).
Per aanvraag is minimaal één private/publieke partner en minimaal één kennisinstelling betrokken.

De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een vaste aanstelling of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut, gedurende tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het project. Zie de call voor uitzonderingen voor tenure trackers en korter durende aanstellingen.

Private partijen, publieke partijen (zoals ministeries, energiecoöperaties) en onderzoekers van overige kennisinstellingen (zoals hbo's en TNO) kunnen lid zijn van een consortium. Zij komen echter niet in aanmerking voor financiering door NWO. Als consortiumleden hebben zij toegang tot de kennis, en dragen in cash en/of in kind bij aan het onderzoek.

Wat aanvragen
De minimum omvang van een project is twee voltijds onderzoeksposities (vierjarige promovendi, twee- of driejarige postdocs). De maximale NWO-bijdrage is k€ 750. Hiervan kan maximaal k€ 50 besteed worden aan reiskosten, projectgebonden apparatuur/software en activiteiten in het kader van het project (bijvoorbeeld symposia).

De aangevraagde onderzoeksposities dienen op het gebied van de exacte en/of technische disciplines (zoals wiskunde, informatica, elektrotechniek, bouwkunde en werktuigbouwkunde) te worden ingezet. Aanvragers worden wel nadrukkelijk uitgenodigd met andere voor het onderzoek belangrijke vakgebieden (zoals in de sociale wetenschappen) samen te werken.

Private/publieke partners dragen zowel cash als in-kind bij. De minimale bijdrage is:

  • cash: 15 procent van de totale cash projectkosten en daarnaast
  • in-kind: 15 procent berekend over de totale cash projectkosten.

Sluitingsdatum verplichte vooraanmelding:  donderdag 16 maart 2017, 14.00 uur CE(S)T. 
Sluitingsdatum uitgewerkte aanvragen: donderdag 24 augustus 2017, 14.00 uur CE(S)T.

Meer informatie
Kijk op de NWO-website.