NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/fellowships-for-young-energy-scientists-yes/

Geprint op :
10 december 2018
23:03:34

Energie behoort tot de grootste vraagstukken van de 21e eeuw. Hoewel veel kan worden bereikt met het verbeteren en verder ontwikkelen van huidige technologieën is er dringend behoefte aan radicaal nieuwe ideeën op het gebied van energie. Daarom wil FOM met het programma 'Fellowships for Young Energy Scientists' (YES!) gunstige voorwaarden creëren voor het genereren en implementeren van baanbrekende ideeën. Hiervoor zijn zowel creatieve en zeer getalenteerde jonge onderzoekers als een inspirerende omgevingen nodig.

Drie jaar aan buitenlands topinstituut, één jaar in Nederland
Doel van het YES!-fellowship programma is om een bijdrage te leveren aan de versteviging en voortdurende vernieuwing van de Nederlandse positie in het internationale energieonderzoek. Daarom biedt YES! recentelijk gepromoveerde onderzoekstalenten de mogelijkheid kennis, vaardigheden en inspiratie op te doen door een verblijf van maximaal drie jaar aan een buitenlands topinstituut op het gebied van funderend (natuurkundig) energieonderzoek. Dit is dé manier om zich te kunnen kwalificeren voor een wetenschappelijke carrière in het internationale energieonderzoek.

Bij terugkomst in Nederland voorziet de YES!-fellowship in financiering van maximaal één jaar aan een Nederlands onderzoeksinstituut aansluitend aan het verblijf in het buitenland. Met de opgedane ervaringen en kennis kunnen YES!-fellows dan een nieuwe onderzoekslijn op energiegebied opzetten, door bijvoorbeeld verwerving van een vaste positie of een Vidi-subsidie. Het gaat hierbij om – in elk geval voor Nederland - nieuwe onderzoeksrichtingen.

Dit vierde jaar moet een aanzet geven voor de verankering van de opgedane kennis in het Nederlandse wetenschappelijke onderzoek. Omdat het een voorwaarde is dat de gekozen onderzoeksrichting binnen het energieonderzoek nieuw is voor Nederland, zal het YES!-fellowship programma het Nederlandse energieonderzoek structureel verrijken. 

Vier fellowships uitgereikt
De Stichting FOM heeft in 2010 de eerste twee YES!-fellowships toegekend aan de onderzoekers dr. Joep Pijpers* (AMOLF) en dr. Andrea Baldi (TU Delft). In mei 2011 is de derde YES!-fellowship toegekend aan Süleyman Er (Universiteit Twente). In maart 2012 werd een YES!-beurs toegekend aan dr. Richard Stevens (Universiteit Twente).

Klik hier om een filmpje te bekijken van Joep Pijpers op het gebied van quantum dots. 

Call for proposals
De uitgebreide call for proposals is bovenaan deze webpagina te vinden. Hierin staan de richtlijnen voor het indienen van een aanvraag, de eisen waar een aanvraag aan moet voldoen en informatie over de selectieprocedure. De deadline voor het indienen voor de eerste ronde was 14 mei 2010. 

Deadline laatste ronde : In het budget van het YES!-fellowship programma van FOM is nu nog ruimte voor de toekenning van een YES!-fellowship. De deadline hiervoor was dinsdag 30 oktober 2012; 12.00 uur. Voor meer informatie, neem contact op met dr. Paula van Tijn.