NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/isaac/

Geprint op :
17 december 2018
20:29:51

De eerste keer dat u ISAAC benadert, moet u een account aanmaken. Met uw schermnaam en het bijbehorende wachtwoord kunt u iedere volgende keer bij ISAAC inloggen en eventueel een nieuwe aanvraag aanmaken voor een andere subsidievorm.
Bewaar de gegevens van uw account goed, met deze inloggegevens kunt u ook in de toekomst nieuwe aanvragen doen.

Sinds 1 maart 2017 wordt FOM-ISAAC niet meer voor nieuwe calls gebruikt. Alle volgende calls zullen via NWO-ISAAC wordt uitgevoerd.

Informatie en vragen
Hier vindt u meer informatie en uitleg over ISAAC. Voor vragen van technische aard kunt u contact opnemen met de ISAAC helpdesk, (020) 346 71 79.

Indienmogelijkheden
Volg bij het indienen van een aanvraag de aanwijzingen in de handwijzer.

NWO Natuurkunde Projectruimte
Hier kunt u uw voorstel in ISAAC indienen voor de NWO Natuurkunde Projectruimte.
Meer informatie is te vinden op de website van NWO.

Gezamenlijk programma CSER en eScience voor energieonderzoek (JCER)
Kijk hier voor meer informatie over deze call.
Het indienen van de vooraanmeldingen kan via ISAAC.