NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/natuurkunde-projectruimte/voortgang-fom-projectruimte-2013/

Geprint op :
19 december 2018
14:40:28

Honoreringsronde december 2013

Op 17 december 2013 heeft het Uitvoerend Bestuur van FOM besloten vijf aanvragen te honoreren in de FOM-Projectruimte voor een bedrag van in totaal 1,9 miljoen euro. In de bijlage (in de rechter bovenhoek) treft u een samenvatting aan van elk gehonoreerd onderzoeksproject.

Indiener(s) titel toewijzing
Dr. A. Caviglia (TUD) Engineering quantum magnetism and superconductivity in spin-orbit Mott insulators* 1 oio,
2 jaar postdoc,
k€ 63 materieel budget
Prof.dr. C.W.J. Beenakker (LEI) Theory of fermion-parity switches in superconductors* 1 oio,
2 jaar postdoc,
k€ 30 materieel budget en k€ 20 investeringsbudget
Dr. P. Ferrari (Nikhef) CP violation in the Higgs sector 1 oio,
2 jaar postdoc,
k€ 60 materieel budget
Dr. F.S. Saueressig (RU) Black hole dynamics in asymptotically safe quantum gravity* 1 oio,
2 jaar postdoc,
k€ 30 materieel budget, k€ 40 investeringsbudget en k€ 8 gastbudget
Dr. S. Witte (VU) Beyond optical microscopy: Phase-contrast imaging of cells with a table-top soft-X-ray microscope* 1 oio,
1 jaar postdoc,
k€ 60 materieel budget, k€ 70 investeringsbudget

* honorering mede mogelijk gemaakt door de additionele middelen in het kader van het Sectorplan natuur- en scheikunde.