NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/overige-subsidies/

Geprint op :
21 juli 2017
14:50:53

 • Op initiatief van de topteams van de Topsectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Chemie en Energie organiseert NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen samen met het Materials innovation institute (M2i) deze materialen call met het doel een impuls te geven aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland.

  Lees verder
 • Van 20 t/m 24 november organiseren NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) en het Lorentz Center de achtste editie van de workshop Physics with Industry (PwI). Dit is een workshop waarin zo'n vijftig promovendi en postdocs een week lang intensief werken aan vijf uitdagende fysische problemen van bedrijven. Doel van de workshop is het creëren van meer interactie en kennisoverdracht tussen bedrijven en academici. De workshop vindt dit jaar plaats in het Lorentz Center te Leiden.

  Lees verder
 • Het programma Computational Sciences for Energy Research (CSER) en het Netherlands eScience Center in Amsterdam hebben een nieuwe call for proposals gelanceerd. Deze call heeft betrekking op PhD-projecten die gericht zijn op onderzoeksuitdagingen in de computationele wetenschappen voor toekomstige energie. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van duurzame softwaretools en is bedoeld voor alle computationele wetenschappers die zich bezighouden met energieonderzoek.

  Lees verder
 • Hier vindt u een overzicht van de subsidiemogelijkheden binnen NWO zoals de Vernieuwingsimpuls, het Rubiconprogramma en apparatuur-aanvragen.

  Lees verder
 • NWO heeft dit programma ingesteld om meer vrouwelijke wetenschappers te behouden voor de Nederlandse fysica.

  Lees verder
 • Het is mogelijk om subsidie bij NWO aan te vragen voor het organiseren van evenementen, zoals congressen, symposia en workshops.

  Lees verder
 • Binnen de Startimpuls is er ruimte voor thematisch onderzoek op een beperkt aantal, door OCW geselecteerde routes. De boegbeelden van deze acht routes kunnen financiering aanvragen.

  Lees verder
 • Regieorgaan SIA stimuleert het leggen van verbindingen tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek met als doel innovatie te versnellen en bij te dragen aan de human capital agenda. Hiervoor zet het regieorgaan de regeling Lectorposities bij de NWO-Instituten (L•INT) in. Deze regeling financiert lectorposities bij de acht NWO- en FOM-instituten (AMOLF, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON). L•INT is onderdeel van de propositie van NWO voor de topsectoren. FOM verwacht dat een aantal lectoren op de thema's Energie en Advanced Instrumentation aan het werk zullen gaan.

  Lees verder
 • NWO stelt middelen beschikbaar voor natuurkundige samenwerkingsprojecten met het mkb binnen de Topsector HTSM.

  Lees verder
 • NWO organiseert een call op het gebied van 'energiesysteemintegratie en big data'. In deze nieuwe call ligt de nadruk op het gebruik van (big) data en de technische disciplines. De ronde wordt uitgevoerd door NWO Exacte Wetenschappen en STW in samenwerking met COMMIT2DATA en de Topsector Energie.

  Lees verder
 • FOM, NWO (NIHC & MaGW) en ZonMW nemen deel aan het Flagship ERA-NET (FLAG-ERA II) om bij te dragen aan de constructie van de FET Flagships Graphene en Human Brain Project. Begin januari 2017 zal een tweede Call for Proposals gelanceerd worden om complementaire projecten te financieren. FOM participeert in deze Joint Transnational Call met een bijdrage voor Graphene Basic Research.

  Lees verder
 • NWO neemt deel aan het QuantERA consortium om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van quantum wetenschap en technologie. De Call 2017 is nu geopend. NWO participeert in deze Joint Transnational Call met een bijdrage van 1 miljoen euro. Voor de Nederlandse deelname kan tot 250.000 euro aangevraagd worden per project. Naast de nationale bijdragen, draagt de Europese Commissie nog vijftig procent extra van de daadwerkelijk ingezette middelen bij.

  Lees verder