NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/overige-subsidies/aankondiging-quantera-call-2017/

Geprint op :
10 december 2018
23:48:35

* Let op! Deze call is gesloten *

U vindt de officiële aankondiging van de QuantERA 2017 call in de rechterbovenhoek van deze pagina. Deze aankondiging bevat informatie over de onderwerpen waarop de call betrekking heeft, de deelnemende financieringsorganisaties, de criteria om in aanmerking te komen voor financiering en het evaluatieproces. U vindt hier ook een formulier voor het pre-proposal. Daarnaast vind u hier de NWO guide for applicants waarin de specifieke nationale voorwaarden staan voor het aanvragen van NWO-middelen binnen deze call. Voorstellen kunnen worden ingediend vanaf medio februari 2017 via het Electronic Submission System (ESS): de coördinator uploadt de projectbeschrijving in het ESS en vult daar de administratieve en financiële projectdata in.

De call maakt gebruik van een tweestapsevaluatie, met een pre-proposal en een full proposal. De deadline voor de pre-proposals was 15 maart 2017. De indieners van de geselecteerde pre-proposals zullen eind mei 2017 bericht krijgen. De deadline voor de full proposals zal eind juni plaatsvinden.

De voorstellen worden beoordeeld volgens de volgende criteria:

  1. excellence (zestig procent);
  2. impact (twintig procent);
  3. quality and efficiency of the implementation (twintig procent).

Voor het vinden van potentiële partners is een partner search tool ontwikkeld. Op 16 februari 2017 zal een netwerkevenement plaatsvinden in Malta, voor meer informatie zie de website http://quantera.eu.

Over QuantERA
QuantERA is een netwerk van 31 organisaties uit 26 landen, gecoördineerd door het Poolse National Science Centre. Met een budget van maximaal 34 miljoen euro, waaronder cofinanciering van de Europese Commissie, richt QuantERA zich op het stimuleren van Europese samenwerking op het gebied van quantum sciences and technology. QuantERA hoopt hiermee bij te dragen aan de versterking van de Europese concurrentiepositie op het gebied van quantum technologie. De snelle en bottom-up totstandkoming van het QuantERA consortium heeft bijgedragen aan een breed Europees draagvlak voor het in Mei 2016 aangekondigde EU Flagship on Quantum Technologies.
Meer informatie vindt u op de website van QuantERA.

Contactinformatie
Marcel Hoek, (030) 600 12 26.