NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/overige-subsidies/call-htm-2017/

Geprint op :
17 december 2018
06:45:51

Deze negende call wordt geleid door NWO-domein TTW en adresseert de prioriteitsgebieden van de Roadmap Hightech Materials (Topsector HTSM), de Roadmap Chemistry of Advanced Materials (Topsector Chemie) en het thema Materials for Sustainable Energy (Topsector Energie), die zijn opgesteld in samenwerking tussen wetenschappers en bedrijven.

Projectvoorstellen die passen binnen de roadmaps of het thema zijn welkom. Vanuit NWO is er maximaal M€ 1,5 beschikbaar. Voor de financiering van deze onderzoeksprojecten is naast de NWO-bijdrage per project een private cash cofinanciering van 50 procent vereist.

Indienen was mogelijk tot 1 augustus 2017, 14.00 uur. U kon indienen via het online aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC.

Beschikbare documenten:
- HTM 2017 call for proposals
- HTM 2017 application template
- Beoordeling passendheid projectvoorstel in roadmap
- Verklaring en ondertekening aanvrager
- Financiële planning
- Formulier Data management section

- Link naar ISAAC