NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/overige-subsidies/kiem-htsm-voor-de-natuurkunde/

Geprint op :
14 december 2018
11:48:49

* Let op! Deze call is gesloten *

Met dit financieringsinstrument stelt NWO onderzoekers en mkb in staat om kleine samenwerkingsprojecten uit te voeren. Informatie over deze call vindt u in de brochure (zie rechts op deze pagina).

Aanvraag deadline
De deadline voor het indienen van aanvragen in de eerste beoordelingsronde is 4 april 2017. Aanvragen moeten ingediend worden via NWO-ISAAC.

Wat kan worden aangevraagd?
Het is mogelijk om personele en materiële kosten tot k€ 50 per project aan te vragen. De betrokken mkb-partner brengt daarvan 20 procent op.

Hoe kan worden aangevraagd?
Aanvragen moeten via NWO-ISAAC te worden ingediend.

Selectieprocedure
Een speciale commissie zal projectvoorstellen vertrouwelijk behandelen en op individuele basis beoordelen; de commissie adviseert het bestuur van het NWO gebied Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) over honorering.

Vragen?
Met vragen over KIEM-HTSM kunt u zich richten tot Jeroen van Houwelingen, telefoon (030) 600 12 17.