NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/overige-subsidies/nwa-startimpuls/

Geprint op :
19 december 2018
08:02:25

* Call gesloten *

Waarvoor
De Startimpuls heeft als doel te experimenteren met de implementatie van de NWA. Door deze impuls kunnen - in de geest van wat de NWA beoogt - nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen wetenschap en praktijk: tussen wetenschappers van verschillende disciplines, universiteiten, bedrijven, hogescholen, kennisinstituten, ministeries en maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk kunnen deze organisaties door fundamenteel en door praktijkgericht en toegepast onderzoek antwoorden vinden op maatschappelijke uitdagingen.

Voor wie
De boegbeelden van de acht door OCW genoemde routes zijn uitgenodigd om, in nauwe samenspraak met de achterban van de route, bij het secretariaat van de Startimpulscommissie per route één voorstel voor thematisch onderzoek in te dienen. Het gaat om de routes:

 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen.
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs.
 • NeurolabNL: de werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek.
 • Waardecreatie door verantwoorde toegang en gebruik van big data.
 • Meten en detecteren: alles, altijd en overal.
 • De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal.
 • Bouwstenen van materie en fundamenten van tijd en ruimte.
 • De quantum-/nanorevolutie.

De aanvragers (boegbeelden) zijn afkomstig van de volgende bij de Kenniscoalitie aangesloten publieke kennisinstellingen:

 • Nederlandse universiteiten.
 • KNAW- en NWO-instituten.
 • Hogescholen.

TO2-instellingen, eveneens aangesloten bij de Kenniscoalitie, doen mee aan de NWA Startimpuls en kunnen financiering ontvangen.

Wat aanvragen
De omvang van een thematisch programma is maximaal € 2.500.000. Aanvullend mogen consortiumpartners eigen middelen toevoegen aan de subsidie. Let wel: bedrijven kunnen deelnemen aan het consortium en middelen toevoegen, maar zij kunnen zelf geen subsidieontvanger zijn.

Er kan financiering worden aangevraagd voor het aanstellen van personeel aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen gefinancierd met publieke middelen, en voor materiële kosten. Zie de call for proposals voor meer informatie.

Het thematisch programma dient binnen twee tot drie jaar nieuwe inzichten te leveren.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van houtskoolschetsen (eerste contouren van het onderzoeksvoorstel) was maandag 24 april 2017, 14.00 uur CEST.
 • De deadline voor het indienen van uitgewerkte onderzoeksvoorstellen is donderdag 15 juni 2017, 14.00 uur CEST.

Beoordeling, bijlagen en meer informatie
Kijk voor beoordeling, criteria de bijlagen en overige informatie op de NWO-website.

Meer informatie
http://www.wetenschapsagenda.nl/nieuws/