NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/overige-subsidies/onderzoeksprogramma-co2-neutrale-brandstoffen/

Geprint op :
19 december 2018
14:37:47

Het overkoepelende onderzoeksprogramma CO2-neutrale brandstoffen omvat uit drie onderzoeken: (1) De call 'CO2-neutral fuels'. (2) De call 'Plasma Conversion of CO2'. Momenteel staat deze call open die meer op toegepast onderzoek gericht is. Deze call past binnen de richtlijnen van het overkoepelende programma, maar heeft een specifiekere onderzoeksscope. Voor deze call wordt een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld door technologiestichting STW en Alliander. De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 3 december 2013. (3) Het derde onderzoek betreft een programma bij FOM-instituut DIFFER. In dit programma worden bij DIFFER twee onderzoekers (tenure trackers) aangesteld binnen de nieuwe onderzoekslijn op het gebied van solar fuels. Daarnaast wordt, onder auspiciën van NWO-Chemische Wetenschappen (CW) en in samenwerking met FOM, het vervolgprogramma 'Bio-geïnspireerde energieopslag in chemische bindingen' uitgevoerd. Dat programma is opgenomen in het kader van de NWO-propositie voor Topsector Energie 2014-2015.

Onderzoek 1. Call 'CO2-neutral fuels'
In het voorjaar is door Shell, FOM en NWO de onderzoekscall 'CO2-neutral fuels' gelanceerd. De call maakt onderdeel uit van het programma 'CO2-neutrale brandstoffen'. Voor de onderzoekscall is door de betrokken partijen een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De call is inmiddels gesloten en de honoreringen zijn eind november bekend gemaakt via een gezamenlijk persbericht van Shell, FOM en NWO. Een samenvatting van de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen vindt u in de pdf rechts bovenaan deze pagina.

De vier thema's van de call waren:
1. Photocatalytic approaches for CO2-neutral fuels: functional inorganic semiconductor materials.
2. Responsive matrices for CO2-neutral production of solar fuels.
3. Out-of-equilibrium processing of solar fuels.
4. Process and reactor development for the downstream synthesis of fuels or chemicals.

Onderzoek 2. Call 'Plasma Conversion of CO2'
Voor een andere call, 'Plasma Conversion of CO2', die binnen de richtlijnen past van het overkoepelende programma, maar met een meer specifieke onderzoeksscope, wordt een bedrag van M€ 2 beschikbaar gesteld door technologiestichting STW en Alliander. De deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen was 3 december 2013.

Onderzoek 3. Twee tenure trackers bij DIFFER
In het kader van dit programma worden bij DIFFER twee onderzoekers (tenure trackers) aangesteld binnen de nieuwe onderzoekslijn op het gebied van Solar Fuels.

Het overkoepelende NWO-programma is vanuit het NWO-thema Duurzame Energie opgestart in overeenstemming met de innovatieagenda van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Gas (systeemfunctie van gas), die deel uitmaakt van de Topsector Energie. Het programma heeft een looptijd heeft van zes jaar, met een totaalbudget van M€ 9. Dit bedrag is bijeengebracht door FOM, het NWO-gebied Chemische Wetenschappen, het Algemeen Bestuur van NWO, en industriële partners Shell en Alliander. Het FOM-instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER coördineert een deel van het programma.

Over CO2-neutrale brandstoffen
De productie van brandstoffen uit CO2 en duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie is van groot belang voor het welbekende opslagvraagstuk: bij grootschalige schone energieproductie met behulp van fluctuerende energiebronnen is opslag noodzakelijk op het moment dat we beschikken over een teveel zodat dit kan worden gebruikt wanneer er tekort is. Pieken en dalen in de energieopbrengst kunnen worden gedempt door de energie niet direct te gebruiken, maar op te slaan in de vorm van bijvoorbeeld chemische bindingen in brandstoffen. Door bovendien CO2 in de productie als bouwsteen te gebruiken, kunnen schadelijke klimaateffecten van de wereldwijd stijgende CO2-niveaus worden verlicht. Ook kan dit economische waarde geven aan CO2.  

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met dr.ir. Michaël van den Berg, namens NWO en FOM secretaris van het programma.