NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/overige-subsidies/physics-with-industry-workshop/

Geprint op :
21 juli 2017
15:11:20

Van 20 t/m 24 november organiseren NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) en het Lorentz Center de achtste editie van de workshop Physics with Industry (PwI). Dit is een workshop waarin zo'n vijftig promovendi en postdocs een week lang intensief werken aan vijf uitdagende fysische problemen van bedrijven. Doel van de workshop is het creëren van meer interactie en kennisoverdracht tussen bedrijven en academici. De workshop vindt dit jaar plaats in het Lorentz Center te Leiden.

Tijdens Physics with Industry ervaren onderzoekers hoe zij kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen uit de industrie. Bedrijven profiteren van de denkkracht van jonge onderzoekers, ontdekken nieuw talent en doen, mede dankzij de ondersteuning van senior onderzoekers bij het uitwerken van hun probleem, (nieuwe) contacten op in de academische wereld.

Bedrijven worden van harte uitgenodigd om aan de workshop deel te nemen door een probleem aan te dragen dat de deelnemende wetenschappers gedurende de workshop 'Physics with Industry' proberen op te lossen binnen een week. Het is een unieke kans voor bedrijven om nieuwe inzichten te krijgen, oplossingen voor bestaande problemen te vinden, het academische netwerk te vergroten, en in contact te komen met jonge onderzoekers. Uit de ingediende problemen zal de PwI-programmacommissie de vijf beste problemen selecteren die tijdens de workshop behandeld kunnen worden. U kunt uw probleemstelling per e-mail sturen naar physicswithindustry@nwo.nl. De deadline hiervoor was donderdag 26 juni 2017.

De workshop is bedoeld voor promovendi en postdocs werkzaam in de (toegepaste) fysica. Geïnteresseerden kunnen zich registreren via de website van het Lorentz Center. De registratiedeadline is 30 september 2017.

Belangrijke data
Industriële probleemstelling: deadline donderdag 26 juni 2017.
Deelnemer registratie: deadline zaterdag 30 september 2017.
Bedrijvenbezoek: vrijdag 17 november 2017.
Physics with Industry Workshop: 20 t/m 24 november 2017.

Locatie
Lorentz Center in Leiden.

Deelnemende bedrijven
De bedrijfscases worden medio juli 2017 bekend gemaakt op deze website en de website van het Lorentz Center.

Impressie PWI 2016
Op de webpagina 'Physics with Industry workshop' vindt u een impressie van de vorige PWI workshop en de toenmalige bedrijfscases.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met
NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW): Maria Sovago, (030) 600 12 73.
NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW): Melvin Kasanrokijat, (030) 600 13 78.
U kunt ook een e-mail sturen naar physicswithindustry@nwo.nl.