NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/overige-subsidies/vooraankondiging-call-flag-era-flagship-era-net/

Geprint op :
19 december 2018
14:58:04

* Let op! Deze call is gesloten *

Achtergrond
In januari 2013 zijn twee Future and Emerging Technology (FET) Flagships geselecteerd door de Europese Commissie, namelijk Graphene en Human Brain Project (HBP). Deze flagships hebben een looptijd van tien jaar en een beoogd budget van 1 miljard euro. Flankerend aan deze Flagships is een ERA-Net opgezet (FLAG-ERA) ter coördinatie en ondersteuning van de Flagships. Bijna alle Europese landen nemen deel aan FLAG-ERA. Het programma loopt van 2013 tot 2016. In 2015 is binnen dit programma een Join Transnational Call geweest, waarbij FOM en NWO hebben bijgedragen aan onderzoek complementair aan het Graphene Flagship en het Human Brain Project. In 2016 is het vervolg op dit programma gehonoreerd, FLAG-ERA II. Binnen dit programma zal een tweede Joint Transnational Call gelanceerd worden voor de beide Flagships.

FLAG-ERA en FLAG-ERA II dragen op twee manieren bij aan de constructie van de Flagships:
1) het faciliteren van de integratie van projecten die via nationale subsidies zijn gefinancierd in de Flagship Core Projects;
2) het implementeren van een transnationale call om projecten te financieren die bijdragen aan het halen van de doelen van de Flagships.

FLAG-ERA II Call
FLAG-ERA II (het Flagship ERA-NET) heeft op 11 januari 2017 de tweede Joint Transnational Call voor gezamenlijke onderzoeksprojecten geopend. De call documenten zijn in de rechterbovenhoek van deze pagina te vinden. NWO participeert in de FLA-ERA II Joint Transnational Call voor Graphene met een bedrag van 1 miljoen euro, bestemd voor het Basic Research deel van de call. Voor de Nederlandse deelname aan de internationale projecten kan tot 330.000 euro aangevraagd worden per project.

In deze aankondiging vindt u informatie over de onderwerpen van de call, de deelnemende subsidieorganisaties, de voorwaarden en de evaluatieprocedure. Daarnaast is ook het formulier voor de vooraanmelding bijgevoegd. Deze kan worden ingediend via http://submission.flagera.eu/ (vanaf 1 februari 2017). De call zal in twee stappen worden uitgevoerd met een vooraanmelding (pre-proposal) gevolgd door een full proposal. De deadline voor de vooraanmelding was 14 maart 2017. De geselecteerde vooraanmeldingen krijgen eind mei 2017 bericht. De deadline voor de full proposals zal in juli 2017 liggen.

Additionele voorwaarden voor de NWO-deelname zijn te vinden in het document 'NWO Guide for applicants FLAG-ERA II JTC 2017', te vinden in de rechterbovenhoek.

Voor het vinden van consortium partners is er een 'partner-search' tool op de FLAG-ERA website.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van FLAG-ERA.
Persbericht FLAG-ERA II
Aankondiging

Op 12 januari 2017 is de call officieel gepresenteerd op een netwerkbijeenkomst in Madrid, Spanje. Delen van deze bijeenkomst zijn terug te kijken via FLAG-ERA, de presentatie van de call is hier te vinden.

Contact
Marcel Hoek, NWO, (030) 600 12 26.