NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/sub-algemene-info/

Geprint op :
14 december 2018
15:54:58

Financieringsinstrumenten in het nieuwe NWO 
Per 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot de institutenorganisatie van NWO. Samen met andere NWO-onderdelen vormt FOM een nieuwe organisatie, in het kader van de transitie van NWO. Het FOM-bureau is in drie delen gesplitst: een deel (granting) gaat naar het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), een deel naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de instituten en de universitaire werkgroepen ondersteunt is omgevormd tot de NWO-institutenorganisatie (NWO-I). De NWO-instituten NSCR, NIOZ, ASTRON, CWI en SRON fuseren per 1 januari 2018 met die institutenorganisatie. Voor meer informatie over de transitie kunt u ook terecht op de website van NWO.

Lopende financieringsinstrumenten (zoals u deze kende van FOM) blijven voorlopig onveranderd. 2017 geldt als overgangsjaar. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor twee nieuwe financieringsinstrumenten van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Binnen de vrije competitie bestaan straks twee domeinbrede instrumenten voor vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek: één instrument voor kleinschalige projecten en investeringen en één voor grootschalige projecten. De huidige financieringsinstrumenten in de vrije competitie van ENW sluiten op 1 mei 2018. Het bestuur van het NWO-domein ENW zorgt voor een overgangsregeling en zet extra middelen in om deze overgang zo goed mogelijk te begeleiden en continuïteit te borgen. Deze verandering past bij de NWO-brede vereenvoudiging van het pakket aan financieringsinstrumenten, maar geldt alleen voor ENW. De tekst van de call for proposals en de aanvraagformulieren voor deze nieuwe financieringsinstrumenten komen in de loop van 2018 beschikbaar via de website van NWO. Honoreringen vinden plaats vanaf 2019. 

Voor de huidige financieringsinstrumenten in de vrije competitie van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) bestaat een overgangsregeling. In 2018 vindt nog een ronde van de Natuurkunde Vrije Programma's plaats. De precieze deadline daarvan is nog niet bekend, maar de vooraanmelding sluit niet voor eind februari 2018. Voor alle 'oude' financieringsinstrumenten geldt dat honoreringen nog in 2018 plaatsvinden. De teksten van de call for propopals voor deze instrumenten zijn reeds - of komen zo spoedig mogelijk - beschikbaar via de website van NWO.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van NWO.
Voor vragen en opmerkingen over de 'oude' financieringsinstrumenten kunt u terecht bij:

Subsidie aanvragen?
NWO beschikt over verschillende subsidie-instrumenten voor de uitvoering van natuurkundig onderzoek. Elk instrument heeft zijn specifieke doelstellingen en zijn eigen aanvraag-, beoordelings- en selectieprocedure.

Gedragscode belangenverstrengeling
Aanvragers van onderzoekssubsidies en zij die bijdragen aan de beoordeling van en besluitvorming over die aanvragen, moeten er op kunnen vertrouwen dat NWO randvoorwaarden stelt aan beoordelingsprocessen zodat de integriteit van beoordelaars en besluitvormende organen niet in twijfel kan worden getrokken. Daarom is er een gedragscode belangenverstrengeling opgesteld (wij maken nog gebruik van de FOM-versie). Deze is rechts bovenaan deze pagina te downloaden.

Bezwaarschriftenprocedure
Voor het aantekenen van bezwaar tegen beslissingen over onderzoeksaanvragen is een aparte procedure. Het reglement 'Bezwaarschriftenprocedure FOM' (wij gebruiken nog het FOM-document) kunt u hierboven downloaden.