NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/sub-algemene-info/

Geprint op :
23 juni 2017
15:44:47

Financieringsinstrumenten in het nieuwe NWO 
Per 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot de institutenorganisatie van NWO. Samen met andere NWO-onderdelen vormt FOM een nieuwe organisatie, in het kader van de transitie van NWO. Het FOM-bureau is in drie delen gesplitst: een deel (granting) gaat naar het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), een deel naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de instituten en de universitaire werkgroepen ondersteunt is omgevormd tot de NWO-institutenorganisatie (NWO-I). De NWO-instituten NSCR, NIOZ, ASTRON, CWI en SRON fuseren per 1 januari 2018 met die institutenorganisatie. Voor meer informatie over de transitie kunt u ook terecht op de website van NWO.

Lopende financieringsinstrumenten (zoals u deze kende van FOM) blijven voorlopig onveranderd. NWO zal wijzigingen in de financieringsinstrumenten ten minste zes maanden van te voren aankondigen. 2017 geldt als overgangsjaar. Meer informatie.

Subsidie aanvragen?
NWO beschikt over verschillende subsidie-instrumenten voor de uitvoering van natuurkundig onderzoek. Elk instrument heeft zijn specifieke doelstellingen en zijn eigen aanvraag-, beoordelings- en selectieprocedure.

Gedragscode belangenverstrengeling
Aanvragers van onderzoekssubsidies en zij die bijdragen aan de beoordeling van en besluitvorming over die aanvragen, moeten er op kunnen vertrouwen dat NWO randvoorwaarden stelt aan beoordelingsprocessen zodat de integriteit van beoordelaars en besluitvormende organen niet in twijfel kan worden getrokken. Daarom is er een gedragscode belangenverstrengeling opgesteld (wij maken nog gebruik van de FOM-versie). Deze is rechts bovenaan deze pagina te downloaden.

Bezwaarschriftenprocedure
Voor het aantekenen van bezwaar tegen beslissingen over onderzoeksaanvragen is een aparte procedure. Het reglement 'Bezwaarschriftenprocedure FOM' (wij gebruiken nog het FOM-document) kunt u hierboven downloaden.