NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/vrije-programmas/

Geprint op :
19 januari 2018
18:11:58

* Call is momenteel gesloten *

Over de NWO Natuurkunde Vrije programma's
In een NWO Natuurkunde Vrij programma (voorheen Vrij FOM-programma) bundelen de specialisten van de verschillende Nederlandse kennisinstellingen hun krachten op specifieke terreinen. De onderzoeksgroepen werken aan gebieden, waarop de Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk en maatschappelijk belang duidelijk aanwezig is. De nieuwe onderzoeksprogramma's moeten leiden tot wezenlijk begrip van recent ontdekte verschijnselen en in sommige gevallen ook zicht bieden op nieuwe technologieën. NWO streeft met deze programma's twee doelen na: een zo hoog mogelijke kwaliteit van het natuurkundig onderzoek in Nederland plus focus op wetenschappelijke onderwerpen en bundeling van onderzoeksactiviteiten. Met de NWO Natuurkunde Vrije programma's voert NWO via haar subgebieden ook strategisch onderzoeksbeleid.
De NWO Natuurkunde Vrije programma's ontstaan op basis van ideeën van onderzoekers, die een aanvraag kunnen ontwikkelen en indienen. Alle programma-aanvragen staan met elkaar in onderlinge competitie. De programma's dienen een duidelijke doelstelling, focus, cohesie en meerwaarde (ten opzichte van afzonderlijke kleinschalige projecten) te hebben. Vanzelfsprekend moet de wetenschappelijke kwaliteit overtuigend zijn.

Call for proposals
De Call for Proposals voor NWO Natuurkunde Vrije programma's is momenteel gesloten. Op deze webpagina kunt u wel de benodigde documenten vinden die bij de eerdere call horen. De call bevat onder andere richtlijnen voor het indienen van aanvragen en informatie over de spelregels en de contouren van de wijze van beoordelen en selecteren. Deze is rechts bovenaan deze pagina te downloaden.
Voor elk van de zes subgebieden van de natuurkunde die het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) onderscheidt, is een focusnotitie opgesteld (deze zijn destijds opgesteld voor de Stichting FOM en blijven in gebruik). Deze notities zijn bronnen van inspiratie voor het nadenken over nieuwe programma's. Overigens zal NWO aanvragen voor nieuwe programma's, die niet binnen de genoemde focussen liggen, niet bij voorbaat afwijzen. Bovenaan deze webpagina kunt u de meest recente focusnotities downloaden.