NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/over/sectorplan/

Geprint op :
10 december 2018
22:28:45

In 2007 is het Sectorplan natuur- en scheikunde tot stand gekomen. Recent heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap er met ingang van 2011 een bedrag van 20 miljoen euro per jaar voor toegezegd. Doel van het Sectorplan is een structurele versterking van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de natuur- en scheikunde aan de algemene en technische universiteiten.

De Stuurgroep die het plan heeft geïnitieerd, heeft een commissie ingesteld die werkt aan de implementatie van het plan. Tot 31 maart 2009 konden instellingen profileringsplannen voor onderwijs en onderzoek in de natuurkunde en de scheikunde bij de commissie indienen. Het advies van deze commissie is op 1 juni 2010 ongewijzigd overgenomen door staatssecretaris Marja van Bijsterveldt en tegelijkertijd openbaar gemaakt.

Alle relevante documenten vindt u als bijlagen rechtsboven op deze pagina.
Koersvast, aanbevelingen Commissie Breimer 2015 voor versterking van de bètadisciplines Een succesvolle stap, eindrapport Commissie Breimer

Lees ook de nieuwsberichten op deze website over het Sectorplan:
- 14 maart 2017
- 29 januari 2016
- 9 september 2014
- 28 september 2012
- juni 2010
- oktober 2009

Contactpersoon is drs. Hendrik van Vuren, (030) 600 12 25.