NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/over/strategische-verkenningen/

Geprint op :
14 december 2018
10:31:11

Materialen
Het verkenningsrapport 'Dutch Materials, Challenges for Materials Science in the Netherlands' beschrijft de sterktes van de Nederlandse materials science en de internationale trends op dit gebied. Het rapport mondt uit in een onderzoeksagenda met zes thema’s voor materials science en engineering vanuit een multidisciplinair perspectief. Het vormt hiermee de basis voor nieuwe onderzoeksprogrammering en diende als input voor de Nationale Wetenschapsagenda. In 2016 zijn vier calls uitgeschreven voor materials science.

De Nederlandse materials science behoort tot de wereldtop. De Nederlandse onderzoekswereld verkeert in een uitstekende uitgangspositie voor verdergaande multidisciplinaire samenwerking tussen academische onderzoekers onderling en tussen academie, technologische instituten en industrie op de terreinen waar materialen een sleutelrol spelen in grote maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselvoorziening, gezondheid, energie en duurzaamheid van transport en grondstoffen. Die samenwerking is goed voor de wetenschap, voor de Nederlandse economie en voor de samenleving als geheel. Om de Nederlandse positie te behouden en te versterken is een nationale onderzoeksagenda voor de materials science nodig.

Dit rapport presenteert die onderzoeksagenda voor de komende tien jaar op basis van zes onderzoeksthema's waarin Nederland excelleert en de aansluiting van die thema's bij de grote maatschappelijke uitdagingen. Het rapport doet drie aanbevelingen voor het versterken van de wetenschappelijke infrastructuur voor de materials science. De onderzoeksagenda vormt hiermee de basis voor nieuwe onderzoeksprogrammering en dient als input voor de Nationale Wetenschapsagenda.

De volgende onderzoeksprogramma's op het gebied van materialenonderzoek zijn in 2016 opengesteld voor aanvragen:
* NWO/GDST (China) Chemistry of Advanced Materials;
* High Tech Materialen Call 2016;
* M-ERA.net Call 2016Nederlandse partners in dit ERA-net programma waren NWO-CW en M2i;
* Materials for Sustainability Call De scope voor dit programma wordt nader uitgewerkt aan de hand van dit rapport.

Gezondheid en energie
De centrale vraag voor de verkenningen op het gebied van gezondheid en energie was: 'Op welke onderwerpen binnen deze thema's zijn, geïnspireerd door vragen vanuit de samenleving, industrie en/of andere wetenschapsgebieden, een of meer interessante multidisciplinaire onderzoeksprogramma's te formuleren met daarin een substantiële fundamentele fysische vraagstelling en/of een significante technisch-fysische uitdaging?'

Twee verkenningscommissies zijn de uitdaging aangegaan en hebben elk een rapport opgesteld. Beide rapporten kunt u bovenaan deze pagina downloaden. NWO hoopt dat deze rapporten veel onderzoekers zullen inspireren tot het indienen van aanvragen voor nieuwe onderzoeksprogramma's, al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven.