NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/samenwerken-met-bedrijven/ipp/

Geprint op :
19 december 2018
09:27:43

Doel
Een 'NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programme' (IPP) is bedoeld om de verbinding met de industrie te versterken. FOM introduceerde het IPP destijds in 2004 om meer bij te dragen aan de Nederlandse kenniseconomie.

Soort onderzoek
Het IPP richt zich op vraaggestuurd (use-inspired), exploratief, precompetitief onderzoek. Het onderzoek binnen IPP's moet primair gericht zijn op fundamenteel begrip, maar daarnaast ook op toekomstige toepassingen. Het IPP is daarin uniek: andere subsidie-instrumenten richten zich ofwel primair op de wetenschap, ofwel op de toepassingen.

Hoe werkt het?
In het IPP gaan de onderzoekers en de bedrijven op gelijke voet de samenwerking aan: de partners formuleren de onderzoeksdoelen gezamenlijk en ook gedurende de uitvoering is veel gelijkwaardige interactie. Deze gelijke voet geldt ook voor de financiering: de bedrijven dragen minimaal vijftig procent in-cash bij aan het onderzoek. Daarbovenop leveren de partners vaak ook aanzienlijke in-kind bijdragen (bijvoorbeeld apparatuur en mankracht). Het onderzoek kan plaatsvinden bij zowel een universiteit/onderzoeksinstelling, als bij een bedrijf.

Over de onderzoekers
Onderzoekers (zowel promovendi, als postdocs en werkgroepleiders) die deelnemen in een IPP zijn opgeleid in een creatieve en autonome omgeving, hebben internationale ervaring en geleerd om met state-of-the-art apparaten om te gaan. Ze beschikken niet alleen over de meest actuele wetenschappelijke kennis en inzichten, maar hebben ook trainingen gehad op gebieden als planmatig werken, helder presenteren, valorisatie en managementtechnieken. Bedrijven waarderen de kwaliteit van de onderzoekers, van wie een aanzienlijk deel gaat werken in de industrie (na het afronden van het promotietraject).

IPP uitstekend geëvalueerd
In oktober 2014 gaf de Raad van Bestuur van FOM de opdracht om het financieringsinstrument IPP te evalueren. In het evaluatierapport van het IPP blijkt dat de commissie het volgende concludeert: het IPP als instrument voor publiek-private samenwerking heeft een eigen, unieke, positie binnen het innovatielandschap en is van groot strategisch belang voor de fundamentele natuurkunde en de toepassing daarvan. FOM weet met succes topkwaliteit te koppelen aan innovatie. De commissie pleit voor uitbreiding van dit unieke financieringsinstrument, dat zich richt op precompetitief, fundamenteel onderzoek met vijftig procent bedrijfsbijdrage.

Lopende samenwerkingen
NWO heeft uitstekende en vaak langdurige relaties met industriële partners. Bekijk alle lopende IPPs.

Voordelen
Bekijk alle voordelen van een IPP op een rij.

Meer informatie
In de rechterbovenhoek van deze pagina vindt u de volgende documenten:
* Evaluatierapport IPP van 2014;
* Beoordelingsprocedure en -criteria IPP;
* Boekje 'De winst van samenwerking';
* Folder publiek-private samenwerking bij FOM;
* Artikel Nanotechnology.

Contact
Wilt u meer weten over de NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes, neem dan contact op met programmacoördinator Bram Borkent of dr. Maria Sovago, telefoon (030) 600 12 73.