NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/samenwerking/samenwerking-binnen-eu-kaderprogrammas-op-31-12-2015/

Geprint op :
19 december 2018
14:37:43

AARC  Nikhef neemt deel aan dit project ter harmonisering van een authenticatie- en autorisatie-infrastructuur in het kader van de internationale e-infrastructuur voor de wetenschap.
Marie Curie Fellowships

AMOLF ontvangt financiering uit het Marie Curie SP3-People Programma voor twee Individual Fellowships.

 

ASTERICS

Nikhef neemt deel aan dit 'ASTronomy ESFRI and Research Infrastructure ClusterS'-project met het KM3NeT-project.
CXRS Consortium

DIFFER neemt deel in een Europees consortium voor de ontwikkeling van een diagnostiek gebaseerd op Charge Exchange Recombination Spectroscopy voor ITER.
ECHUL-CA

DIFFER neemt deel in een Europees consortium voor de ontwikkeling van de Electron Cyclotron Heating Upper Port Launcher voor ITER.
EUROfusion/JET (Culham)

FOM is partner in het Horizon2020 programma EUROfusion en DIFFER voert experimenten uit op EUROfusion's grootste fusie-experiment JET.
ELITES

Nikhef werkt samen met Europese en Japanse collega's op het gebied van gravitatiegolvendetectie, uit het Zevende Kaderprogramma.
EMFL

RU, FOM en HFML participeren in het European Magnetic Field Laboratory.
EGI Engage

Nikhef neemt deel aan dit door EGI.eu geleide project, en vervult daarbinnen de security coordinatie en monitoring
EuHIT

Twee unieke turbulentiefaciliteiten, die mede zijn gefinancierd door FOM, versterken Europees onderzoeksconsortium European High-Performance Infrastructures in Turbulence (EuHIT): de Twente Water Tunnel (TWT) Faciliteit en Twente Turbulent Taylor-Couette (T3C) Faciliteit
EUROFUSION

DIFFER is nauw betrokken bij de oprichting van EUROFUSION dat vanaf 2014 het Europese fusiewerk gaat coördineren (opvolger EFDA
FLAG-ERA

FOM neemt deel aan dit coördinatie Eranet in KP7 ter ondersteuning van de FET Flagships Graphene en Human Brain Project
FUSENET

DIFFER neemt deel aan FUSENET, een project uit het Zevende Kaderprogramma met 36 partners met als doel het fusie-onderwijs in Europa te versterken
Fusion for Energy (F4E)

DIFFER is betrokken bij diverse grants vanuit Fusion for Energy voor het ontwikkelen van meetsystemen voor ITER
HNSciCloud

Samen met SURFsara neemt Nikhef deel aan dit project voor de 'precommercial procurement (PCP)' van cloud-diensten voor de wetenschap
Higgstool

Nikhef neemt met twee promotieplaatsen deel aan dit theoretische Training Network (KP7
INFIERI

Nikhef doet met twee promovendi mee aan dit Marie Curie Training Network voor detector R&D
JET

DIFFER participeert in de wetenschappelijke exploitatie van de Joint European Torus (JET).
KVI (AGOR en Zernike LEIF), HFML (RU) en FELIX (RU) 
Financiering uit budget voor Access to research infrastructures van het Research Infrastructures programma in het Zevende Kaderprogramma.
LHCPhenoNet

Nikhef participeert in dit Marie Curie Initial Training Network rond Fenomenologie uit het Zevende Kaderprogramma.
NanoSciE

FOM participeert in dit Europese consortium, dat een transnationale call voor nano-onderzoek heeft opgezet.
SPANGL4Q

AMOLF participeert in dit Collaborative Project uit het Zevende Kaderprogramma Spin-Photon Angular Momentum Transfer for Quantum-Enabled Technologies.

* ERC Grants en FOM Industrial Partnership Programmes met Europese bedrijven zijn hierin niet opgenomen.