NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/samenwerking/samenwerking-met-en-bij-universiteiten-op-31-12-2015/

Geprint op :
11 december 2018
16:45:32

Instituut AMOLF

 • Amsterdam nanoCenter met als partners UvA en VU
 • Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) met UvA, VU en ASML
 • neemt deel aan NanoNext NL
 • samenwerking met universiteiten en bedrijven in diverse FOM-programma's en FOM-IPP's
 • samenwerking met VU en UvA in het consortium Solardam
 • samenwerkingen via hoogleraarsbenoemingen van AMOLF-groepsleiders bij UvA, VU, UL, UU, UT, TUD, TU/e

Instituut DIFFER

 • samenwerking Mechanical Enginering van TU/e
 • samenwerking met prof. B. Koopmans van TU/e op het vlak van Photo-electrochemical Materials and Interfaces
 • medegebruik Nanolab van TU/e
 • samenwerking met TU/e op het vlak van plasmaregeling en Remote handling
 • samenwerking met TUD op het vlak van remote handling
 • samenwerking met TU/e, TUD, CWI en UT in (fusiefysica en) Magnum-PSI
 • samenwerking met TU/e (en TNO en NRG) in ITER-NL
 • samenwerking met TU/e, RU, LEI en UT in drie CO2-neutral fuels projecten
 • samenwerking met UT (en Shell) in een Solar-to-Products project
 • samenwerking met TU/e, UT (en Alliander, Stedin, DNV/KEMA, ...) in twee STW-projecten over Plasma Conversion of CO2
 • samenwerking met TU/e in ECHO-project
 • paraplu voor fusiewerk bij TU/e en UT
 • samenwerking met TU/e Zwaartekracht-programma COBRA over integrated photonics
 • samenwerking met TU/e Department of Electrical Engineering aan THz spectroscopie
 • samenwerking met AMOLF aan nanophotonics for solid state lighting, nanowires for photovoltaics, en photosynthesis of nanomaterials

Instituut voor subatomaire fysica Nikhef

 • samenwerkingsverband Nikhef, waarin naast FOM de UvA, VU, UU en RU participeren (nationale coördinatie)
 • partner in onderzoekschool OSAF
 • samenwerking met theoriegroepen VU, UvA, UU, RU, LEI en RUG
 • samenwerking met UT/MESA+ Institute for Nanotechnology
 • als partner van SURFsara in de nationale e-infrastructuur werkt Nikhef samen met wetenschappelijke groepen aan de meeste Nederlandse universiteiten
 • in astrodeeltjesfysica (KM3NeT)
 • samenwerking met RU in astrodeeltjesfysica (Auger & gravitatiegolven)
 • samenwerking met TUD in detector R&D via onder meer het MEMBrane-project (ERC Advanced Grant)
 • EGI.eu: actieve rol van Nikhef in nationale en internationale inspanningen voor het ontwikkelen van een wereldwijde gedistribueerde computing en dataverwerkingsinfrastructuur;

ARCNL

 • Met UvA en VU als publieke partners en ASML als private partner vanuit organisatiemodel
 • Gezamenlijk onderzoeksprogramma met AMOLF waaronder een gedeelde onderzoeksgroep
 • Samenwerking met Hanneke Gelderblom (TU/e en UT) op gebied van Fluid Dynamics – Versolato

Overige universitaire samenwerkingsverbanden

 • samenwerkingsverband HFML, met een focusgroep bij de RU
 • FELIX, via een focusgroep bij de RU
 • Lorentz Center, samen met de Universiteit Leiden en NWO

* Bij alle Instituten werken onderzoekers die als hoogleraar aan een universiteit zijn verbonden en hier niet zijn opgenomen. Bovendien werken de Instituten nauw samen met de universiteiten en bedrijven in tal van onderzoeksprogramma's en focusgroepen, ook dat staat hier niet apart vermeld.