NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/valorisatie-in-uw-onderzoek/

Geprint op :
17 december 2018
00:53:17

Van oudsher gebeurt het meeste fundamentele onderzoek binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (natuurkunde, voorheen FOM) louter op grond van intrinsieke wetenschappelijke motieven c.q. intellectuele nieuwsgierigheid. NWO vindt het van belang dat onderzoekers ook worden aangezet na te denken hoe zij de verworven kennis ten dienste willen stellen aan de maatschappij. Daarvoor zet NWO de volgende instrumenten in:

 • Valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen (gesloten)
  NWO (voorheen FOM) stelde extra middelen beschikbaar om kennisbenutting van door NWO gefinancierd wetenschappelijk onderzoek binnen de universitaire werkgroepen te stimuleren, door middel van 'Valorisatieprojecten'. Dit financieringsinstrument is gesloten.
 • De NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs
  Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt; het prijzengeld bedraagt € 250.000. De prijs is een beloning voor onderzoekers die er daadwerkelijk in geslaagd zijn om nieuwe kennis maatschappelijk nuttig te maken.
 • De NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs
  NWO roept promovendi op in hun proefschrift een hoofdstuk op te nemen over de kansen en mogelijkheden op valorisatie van hun onderzoek. Met ingang van 2010 stelt NWO (voorheen FOM) jaarlijks een prijs van € 5.000 ter beschikking voor het proefschrift met het beste valorisatiehoofdstuk.
 • Valorisatietraining voor promovendi in dienst bij de NWO-institutenorganisatie 
   NWO-I (de Institutenorganisatie van NWO, voorheen FOM) organiseert eenmaal per jaar een valorisatietraining voor promovendi in dienst bij de NWO-I. Doel van deze training is promovendi bewust te maken van het belang, de waarde en de mogelijkheden die wetenschappelijke kennis biedt voor toepassingen. Details over deze training en de geplande data vindt u via het trainingsaanbod voor oio's.

U kunt ook contact op nemen met Jeroen van Houwelingen, telefoon (030) 600 12 17.

Valorisatienota
Hoe NWO vorm geeft aan valorisatie staat beschreven in de valorisatienota (destijds door FOM opgesteld) 'Fundamenteel onderzoek voor de maatschappij' (zie de bijlage, rechtsboven op deze pagina). Als onderzoeker of werkgroepleider kunt op deze pagina's vinden hoe valorisatie verbonden is met uw projecten en wat voor mogelijkheden er voor u zijn om een idee of vinding verder te ontwikkelen.