NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/wetenschappelijke-prijzen/algemene-informatie/

Geprint op :
10 december 2018
22:57:26

Graag vestigen wij uw aandacht op vier bijzondere wetenschappelijke prijzen die voor verschillende onderzoekers in de fysica beschikbaar zijn. Met deze prijzen wil NWO fysisch onderzoek en kennisbenutting bevorderen op verschillende wetenschappelijke niveaus. De prijzen zijn tijdens Physics@Veldhoven in januari aan de winnaars uitgereikt.

NWO Natuurkunde Prijzen 2017
In 2018 zijn de NWO Natuurkunde Prijzen 2017 uitgereikt tijdens Physics@Veldhoven 2018, te weten:

  • NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs;
  • NWO Valorisatie Prijs;
  • NWO Valorisatiehoofdstuk Prijs;
  • Minerva-Prijs.

NWO Natuurkunde Prijzen 2018
In 2018 zijn de volgende wetenschappelijke prijzen worden toegekend:

  • NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs wordt toegekend voor het beste natuurkundige proefschrift.
  • NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs heeft als doel kennisbenutting van fysisch onderzoek te stimuleren. Deze prijs wordt uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker (of groep van onderzoekers) in de fysica die erin geslaagd is resultaten uit het eigen onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de maatschappij te maken.
  • NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs moedigt alle promovendi die in Nederland gepromoveerd zijn op een fysisch onderwerp aan om een apart hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan valorisatieaspecten van hun promotieonderzoek. Deze prijs benadrukt het belang van valorisatie en heeft als doel de alertheid van promovendi op mogelijkheden van kennisbenutting te stimuleren.

Meer informatie
Informatie over de prijzen vindt u op de betreffende pagina's. Op ons YouTube-kanaal staan de opnames van de prijsuitreikingen van de afgelopen jaren.
 
Deadline 2018
De deadline voor het indienen van voordrachten voor de drie NWO Natuurkunde prijzen 2018 is 1 april 2018.