NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/wetenschappelijke-prijzen/algemene-informatie/

Geprint op :
14 december 2017
13:56:48

Graag vestigen wij uw aandacht op vier bijzondere wetenschappelijke prijzen die voor verschillende onderzoekers in de fysica beschikbaar zijn. Met deze prijzen wil NWO fysisch onderzoek en kennisbenutting bevorderen op verschillende wetenschappelijke niveaus. De prijzen worden tijdens Physics@Veldhoven in januari aan de winnaars uitgereikt.

Laatste FOM-prijzen in 2016
In 2017 zijn de laatste FOM-prijzen uitgereikt tijdens Physics@Veldhoven 2017, te weten:
* FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs;
* FOM Valorisatie Prijs;
* FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs.
De winnaars van deze prijzen zijn eind oktober bekend gemaakt.

NWO Natuurkunde Prijzen
Vanaf 2017 zullen vanuit de nieuwe NWO-organisatie de volgende wetenschappelijke prijzen worden toegekend:

  • NWO Natuurkunde Proefschrift Prijs wordt jaarlijks toegekend voor het beste natuurkundige proefschrift.
  • Minerva-Prijs wordt eens in de twee jaar (niet in 2016) toegekend voor de beste publicatie van een vrouw over een fysisch onderwerp.
  • NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs heeft als doel kennisbenutting van fysisch onderzoek te stimuleren. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker (of groep van onderzoekers) in de fysica die erin geslaagd is resultaten uit het eigen onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de maatschappij te maken.
  • NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs moedigt alle promovendi die in Nederland gepromoveerd zijn op een fysisch onderwerp aan om een apart hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan valorisatieaspecten van hun promotieonderzoek. Deze prijs benadrukt het belang van valorisatie en heeft als doel de alertheid van promovendi op mogelijkheden van kennisbenutting te stimuleren.

Meer informatie
Informatie over de prijzen vindt u op de betreffende pagina's. Op ons YouTube-kanaal staan de opnames van de prijsuitreiking in 2012, in 2013 en in 2015. Daar kunt u ook het filmpje 'Winning prizes for physics at FOM' vinden.

Deadline 2017 verstreken
De deadline voor het indienen van voordrachten voor de vier NWO Natuurkunde prijzen 2017 was 1 april 2017.