NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/wetenschappelijke-prijzen/valorisatiehoofdstuk-prijs/

Geprint op :
11 december 2018
16:15:37

De winnaar krijgt een bedrag van 5.000 euro, door de winnaar geheel vrij te besteden.

Nieuw NWO
De 'FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs' is voor het laatst toegekend in 2016, en is uitgereikt tijdens Physics@Veldhoven 2017. Vanaf 2017 wordt vanuit de nieuwe NWO-organisatie de 'NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs' toegekend. Voor de FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs konden alleen FOM-promovendi aangedragen worden. Voor de NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs kunnen alle promovendi die in Nederland gepromoveerd zijn op een fysisch onderzoek en een apart hoofdstuk in hun proefschrift wijden aan valorisatieaspecten van hun promotieonderzoek, aangedragen worden.
Per 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot NWO-I, de institutenorganisatie van NWO. Samen met andere NWO-onderdelen vormt FOM een nieuwe organisatie, in het kader van de transitie van NWO. Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiepagina over de NWO-transitie.

Deadline 2018
De deadline voor het indienen van nieuwe voordrachten voor de NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs is 1 april 2018.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Jeroen van Houwelingen, telefoon (030) 600 12 44.

Winaars
2017: Jetty van Ginkel
2016: Slava Medvedev
2015: Gabriele Bulgarini
2014: Mark Beker
2013: Adam Lassise
2012: Ernst Jan Vesseur
2011: Silke Diedenhofen
2010: Ewold Verhagen
2009: Tim Tsarfati