OP deze afbeelding staat de binnenkant van Nikhef-experiment DUNE

Op deze pagina staan aan de linkerkant verwijzingen naar NWO-I-brede thema's waar alle NWO-instituten nauw bij betrokken zijn, zoals Open Access, Erkennen en Waarderen en het NWO-I Digitale Competentie Centrum.

Open Access

NWO-I gaat voor honderd procent Open Access. Daarom wil NWO-I dat alle publicaties, die (deels) geschreven zijn door werknemers van NWO-I, op het moment van publicatie direct open access toegankelijk zijn. NWO-I accepteert verschillende routes naar Open Access.

Erkennen en waarderen

Met het project Erkennen & waarderen streven we ernaar dat binnen de NWO-instituten alle medewerkers kunnen uitblinken in een scala aan academische loopbanen en waar ze erkenning en waardering krijgen voor al hun prestaties. De komende tijd gaan we aan de slag met een actieplan rond vijf speerpunten: Onderzoek, Impact, Onderwijs, Leiderschap en Nationale rol.

NWO-I Digitaal Competentie Centrum

NWO-I DCC is het Digitaal Competentie Centrum voor alle NWO-I-instituten. We geven advies en praktische ondersteuning aan de onderzoekers, datastewards en software engineers van deze instituten. We helpen hen hun data, onderzoeksoftware en resultaten op een open en duurzame manier te publiceren.

Privacy, kennisveiligheid en informatieveiligheid

Bij kennisveiligheid gaat het om ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie die de nationale veiligheid of concurrentiekracht van ons land (onnodig ongewenst of te ernstig) aantast. Daarnaast gaat het bij kennisveiligheid om heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door andere staten. Deze inmenging brengt de academische vrijheid en de sociale veiligheid bij onderzoekinstellingen in gevaar (gedeeltelijk online).

Confidental Infomation