OP deze afbeelding staat de binnenkant van Nikhef-experiment DUNE

Op deze pagina staan verwijzingen naar NWO-I-brede thema's waar bureau NWO-I en alle NWO-instituten nauw bij betrokken zijn, zoals Open Access, Erkennen en Waarderen, het NWO-I Digitale Competentie Centrum en Diversiteit, inclusie & gelijkwaardigheid. 

 

Confidental Infomation