Print deze pagina

Commissie Erkennen en Waarderen

Erkennen en waarderen bij NWO-I

Wat is erkennen en waarderen?

Erkennen en Waarderen is een nationale beweging om te komen tot een meer gemoderniseerd en gebalanceerd academisch systeem. Deze beweging is begonnen met de publicatie van het position paper 'Ruimte voor ieders talent' van VSNU, NFU, NWO, KNAW en ZonMW in 2019.
Het doel is om de cultuur in de Nederlandse en wereldwijde academische te veranderen, om alle taken van onze medewerkers te erkennen en te waarderen. Niet alleen focus op onderzoeksresultaten, maar ook erkenning voor taken op het gebied van onderwijs, impact, leiderschap, patiëntenzorg en, specifiek voor de NWO-instituten: de nationale rol.
Meer achtergrondinformatie over de Recognition & Rewards-beweging, het position paper, visies van andere kennisinstellingen en discussies vind je op https://recognitionrewards.nl/  

Welke stappen onderneemt NWO-I

Op dit moment hebben alle Nederlandse kennisinstellingen commissies ingesteld die hun visie en ambitie op deze cultuurverandering uitwerken en beginnen veranderingen door te voeren. De NWO-instituten hebben besloten om één brede commissie voor alle instituten gezamenlijk in te stellen. De commissie is vertegenwoordigd door alle wetenschappelijke carrièrelagen inclusief de engineering/technische afdelingen, alle instituten, alle managementlagen, en collega's van specifieke afdelingen zoals P&O en communicatie. De commissie werkt aan de visie en focus voor Erkennen en Waarderen bij onze instituten. De visie gaat in op de ambitie van NWO-I, namelijk waarom vinden wij dat het systeem van Erkennen en Waarderen moet veranderen en wat is ons doel? Verder zullen we ook een meer uitgewerkte visie en strategie uitwerken per kerndomein (onderzoek, onderwijs, leiderschap, impact, en de nationale rol).
Tijdens dit traject gaan we graag open in gesprek met alle medewerkers om onze ambitie toe te lichten, te luisteren naar standpunten en zorgen, en input te verzamelen voor onze visie. Daarom sturen we binnenkort een vragenlijst uit en organiseren we discussie sessies. De discussie sessies vinden plaats in oktober en zullen elk draaien rond een of twee specifieke kerndomeinen, namelijk om Onderzoek, om Impact & de Nationale rol, en om Leiderschap & Onderwijs.

Denk je mee?

Je krijgt binnenkort een uitnodiging voor de discussiesessies in je inbox.

Heb je in de tussentijd ideeën of zorgen die je met de commissie wilt delen, neem dan gerust contact met ons op via CommitteeRecognitionRewards@nwo.nl
Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter, Michael Wise, of de vertegenwoordiger van je carrièrelaag of instituut.
Op deze webpagina vind je relevante literatuur en de contactgegevens van de commissie.

Commissieleden

# Functie Naam Affiliatie Email
1 Voorzitter/professor Michael Wise (pfh DO) DO, SRON m.w.wise@sron.nl,
Secr: secretariaat-directie@sron.nl
2 PhD-kandidaat Anna van der Kaaden NIOZ anna.van.der.kaaden@nioz.nl
 
3 Postdoc Ilan Shlesinger AMOLF i.shlesinger@amolf.nl
4 Tenure tracker Bart Weber ARCNL b.weber@arcnl.nl
5 Tenured researcher André Offringa ASTRON offringa@astron.nl
6 Tenured researcher Evelien Hoeben NSCR ehoeben@nscr.nl
7 Professor Lynda Hardman CWI lynda.hardman@cwi.nl,
Secr: m.anholt.gunzeln@cwi.nl
8 Professor Maarten de Jong Nikhef mjg@nikhef.nl
9 Technisch/engineering lid Jan Geralt bij de Vaate SRON j.g.bij.de.vaate@sron.nl
10 P&O Linda Berkhout P&O, AMOLF l.berkhout@amolf.nl
11 P&O Sandra Liefhebber P&O, NIOZ sandra.liefhebber@nioz.nl
12 Communicatie-adviseur Erik Arends Communicatie, SRON e.arends@sron.nl
13 Extern lid Rob Detmers SRON (voormalig wetenschapper, nu beleidsmedewerker) r.g.detmers@sron.nl

 

Confidental Infomation