Print deze pagina

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG)

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van wetenschappelijke en maatschappelijke impact, kortom het succes van NWO-I, valt of staat met de inzet, kwaliteit, bevlogenheid en diversiteit van onze medewerkers. We streven naar een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen, waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig en gewaardeerd voelt.

Het thema diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) staat al jarenlang hoog op de agenda bij NWO. We hanteren een positieve benadering, waarbij we de focus leggen op de toegevoegde waarde van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Om onze ambities te bereiken, hanteren we een integrale aanpak en werken we op cultureel, institutioneel en individueel niveau. Met als uiteindelijk doel een duurzame verankering van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid te realiseren binnen NWO-I. De NWO-I DIG Taskforce is momenteel bezig met het updaten van het DIG implementatieplan voor de komende jaren.

DIG binnen NWO-I

NWO-I-breed en per instituut wordt gewerkt aan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

DIG teams

Elk instituut en de bureau-organisatie binnen NWO-I heeft een 'lokaal' DIG-team met een eigen naam. Deze teams werken binnen hun instituut aan opbouwen en bestendigen van een inclusieve gemeenschap. Ze kiezen daarbij hun eigen speerpunten en werkwijze.  Zij organiseren bijvoorbeeld lokale activiteiten op het gebied van DIG, bevorderen op diverse manieren bekendheid van het thema en/of zoeken naar manieren om bij te dragen aan een sociaal veilig werkklimaat.  Meer informatie over het werk van je DIG-team vind je onder meer op het intranet van jouw instituut.

Employee Resource Groups (ERGs)

Employee Resource Groups (ERGs) zijn vrijwillige NWO/NWO-I-medewerkersnetwerken, die zijn georganiseerd rondom verschillende thema's. ERGs bieden een plek waar historisch ondervertegenwoordigde groepen elkaar kunnen ontmoeten. Dergelijke netwerken bieden ondersteuning, creëren bewustzijn en bevorderen DIG-beleid door voorlichting en door het betrekken van bondgenoten.

Er is al een ERG LHBTIQA+  en er zijn ERGs met thema's Vrouwen en non-binaire personen (Vrouw+) en neurodiversiteit zijn in oprichting. Zij organiseren regelmatig NWO-I-brede bijeenkomsten. Houd deze webpagina in de gaten voor updates.

DIG op NWO-I-niveau

Ook op centraal NWO-I-niveau wordt gewerkt om DIG stevig in de organisatie te verankeren.

  • Er is een DIG Taskforce die het DIG-beleid uitzet en jaarlijks bijstelt en hiervoor input ophaalt bij de DIG-teams en ERGs.
  • NWO-I heeft een projectleider DIG; deze werkt nauw samen met de Projectleider DIG bij NWO-D. NWO-D is verantwoordelijk voor het werkgevers- en subsidiebeleid.

 

Confidental Infomation