Print deze pagina

ERG LHBTIQA+

NWO/NWO-I hebben verschillende Employee Resource Groups (ERGs). Dit zijn vrijwillige, door werknemers geleide groepen, die in overleg met de organisaties waar zij werken een diverse, inclusieve werkomgeving nastreven. Het doel van onze Employee Resource Group (ERG) is het creëren van ruimte voor bij NWO en NWO-I werkzame leden van de LHBTIQA+ gemeenschap. De afkorting LHBTIQA+ omvat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen en anderen. Het plusje in deze afkorting staat voor andere seksuele identiteiten, waaronder panseksualiteit en two-spirit. Als een relatief jonge groep, willen we een interne platform vormen waar iedereen zich geaccepteerd kan voelen en waar we voor ons belangrijke onderwerpen kunnen bespreken.

De hoofddoelen van de groep zijn:

  • Het opbouwen van een gemeenschap en netwerken
  • Ondersteuning en navigatie
  • Een veilige en gastvrije omgeving

We willen de komende maanden samen met de organisatie veel spannende activiteiten organiseren. Blijf op de hoogte door de agenda op de NWO-I website en in de nieuwsbrief Inside NWO-I (allebei voor NWO-I werknemers) in de gaten te houden en kijk op Joost (het intranet voor NWO-D werknemers).

Contact

Heb je vragen of wil je lid worden van onze ERG, neem dan contact op met contactpersoon Léon Ouwerkerk, HR-manager CWI en Coördinator van de ERG LHBTIQA+ voor NWO en NWO-I.  Je kunt ook contact opnemen met een van de andere leden uit deze groep. We kijken ernaar uit om van je te horen en kennis te maken! 

Confidental Infomation