Wat is erkennen en waarderen?

Erkennen en waarderen is een nationale beweging om te komen tot een meer gemoderniseerd en gebalanceerd academisch systeem. Deze beweging is begonnen met de publicatie van het position paper 'Ruimte voor ieders talent' van VSNU, NFU, NWO, KNAW en ZonMW in 2019.
Het doel is om de cultuur in de Nederlandse en wereldwijde academische te veranderen, om alle taken van onze medewerkers te erkennen en te waarderen. Niet alleen focus op onderzoeksresultaten, maar ook erkenning voor taken op het gebied van onderwijs, impact, leiderschap, patiëntenzorg en, specifiek voor de NWO-instituten, de nationale rol.
Meer achtergrondinformatie over de Recognition & Rewards-beweging, het position paper, visies van andere kennisinstellingen en discussies vind je op https://recognitionrewards.nl/  

Welke stappen onderneemt NWO-I?

NWO-I omarmt de nationale en internationale inspanningen om onze definities voor academisch succes te moderniseren.  Binnen NWO-I gaat het dan vooral om vijf kernpunten: Onderzoek, Impact, Onderwijs, Leiderschap en de Nationale rol van de instituten.

De komende tijd gaan we NWO-I-breed aan de slag met een actieplan rond deze vijf speerpunten. Het is een omvangrijk plan, dat is opgedeeld in een aantal stappen. Niet alles kan en hoeft tegelijk en op de instituten gebeurt al veel wat naadloos past binnen dit traject. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat we van elkaar gaan leren en good practices gaan delen.

Meer weten over de aanpak van NWO-I?

Met een deels vernieuwd team gaan we aan de slag met het concreet maken van de gedachten achter Erkennen & Waarderen. Stap voor stap wordt dat zichtbaar in communicatie, in delen van het personeelsbeleid en in de dagelijkse werkpraktijk.

Heb je in de tussentijd vragen of zorgen? Neem dan contact op met een van de leden van de projectgroep of de vertegenwoordiger van je instituut of carrièrelaag in de commissie.

Projectgroep

# Functie /  Naam Affiliatie
1 Projectleider Maartje van Kempen Bureau NWO-I
2 Beleid Rob Detmers SRON
3 HRM Lucienne Stavenuiter Bureau NWO-I
4 Communicatie Petra Vastenhouw AMOLF
5 Communicatie Mirjam Hartman Bureau NWO-I

Commissie

Het centrale e-mailadres van de commissie is: CommitteeRecognitionRewards@nwo-i.nl

# Functie Naam Affiliatie
1 Voorzitter/professor Michael Wise (pfh DO) DO, SRON
2 PhD-kandidaat Caterina Coral NIOZ
3 Postdoc Vacant  
4 Tenure tracker Bart Weber ARCNL
5 Tenured researcher André Offringa ASTRON
6 Tenured researcher Evelien Hoeben NSCR
7 Professor Lynda Hardman CWI
8 Professor Maarten de Jong Nikhef
9 Technisch/engineering lid Jan Geralt bij de Vaate SRON
10 HRM Sandra Liefhebber NIOZ
11 IM Martin van Breukelen DIFFER
12 Communicatie-adviseur Erik Arends SRON

 

Recent nieuws

Meer nieuws
Confidental Infomation