Print deze pagina

Advies

Het DCC verzorgt advies met betrekking tot open data- en softwaremanagement aan medewerkers van de NWO-instituten. Voor een aantal veel voorkomende thema's zijn we bezig met het ontwikkelen van handleidingen en tools. Mocht jouw vraag hier niet aan bod komen neem dan contact met ons op voor advies op maat. We hebben een uitgebreid netwerk binnen en buiten NWO-I, om je zo van advies te voorzien. E-mail naar nwo-i-dcc@cwi.nl.

Het delen van data en onderzoekssoftware is een belangrijke stap in wetenschappelijke vooruitgang. Niet alleen kunnen anderen jouw uitkomsten verifiëren, maar zij kunnen de data of software ook hergebruiken. Zo wordt er samen gebouwd aan meer data en betere software. Om data en software te kunnen delen zijn de FAIR principes opgesteld (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Het FAIR maken van data en software vergt extra werk van wetenschappers, maar levert ook wat op! Anderen kunnen je data en software beter vinden, waardoor je werk meer exposure krijgt. Het zorgt voor meer waardering voor het verzamelen van data en het schrijven van onderzoekssoftware en maakt je data en software citeerbaar.

De FAIR principes zijn:

  • Findable/Vindbaar – Data, software en beschrijvende metadata moeten makkelijk vindbaar zijn voor zowel mensen als computers. Machineleesbare metadata zijn essentieel voor automatische detectie van datasets, software en services.
  • Accessible/Toegankelijk – Zodra de gebruiker de data of software heeft gevonden, moet de gebruiker weten hoe deze geraadpleegd kunnen worden. Gevoelige data of software hoeft niet openbaar beschikbaar te zijn.
  • Interoperable/Interoperabel – De data of software moeten meestal worden gelinkt aan andere digitale objecten, zoals andere data of software. Hiervoor moet de data of software aan domeinspecifieke standaarden voldoen.
  • Reusable/Herbruikbaar – Het uiteindelijke doel van FAIR is het optimaliseren van hergebruik van data en software. Hiervoor moeten data, software en metadata goed worden beschreven, zodat ze in verschillende contexten gebruikt kunnen worden.

Meer over de FAIR principes voor data vind je hier:
https://www.go-fair.org/fair-principles/
(De bovenstaande FAIR principes zijn afgeleid van deze pagina)

De definitie van de FAIR principes voor data zijn te lezen in dit artikel:
Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

Voor software zijn er aangepaste principes gepubliceerd:
Barker, M., Chue Hong, N.P., Katz, D.S. et al. Introducing the FAIR Principles for research software. Sci Data 9, 622 (2022). https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x

Externe sites

Confidental Infomation