Print deze pagina

Over het DCC

NWO-I DCC is het Digitaal Competentie Centrum voor alle NWO-instituten en het kenniscentrum voor open data- en softwaremanagement. Het NWO-I DCC heeft als doel om de bestaande activiteiten voor FAIR-databeheer en softwarebeheer en Open Science te bundelen, uit te bouwen en breder binnen NWO-I en het nationale netwerk van DCC's in te zetten. Hiervoor hebben we de volgende prioriteiten gedefinieerd voor 2022-2023:

  • Het organiseren van basisvaardigheidsworkshops.
  • Het aandragen van vervolg- en professionaliseringstrainingen.
  • Het maken van een online tutorials datamanagement.
  • Advies verstrekken over bewaarplicht van data en software.
  • Tools ontwikkelen over licenties.
  • Seminars en symposia organiseren.
  • Bekendheid geven aan open data- en softwareprojecten.
  • Belangenbehartiging binnen NWO-I en op nationaal en internationaal niveau.
  • Het stimuleren van een Open Science Community.

Het DCC bestaat uit een coördinator en een stuurgroep, met vertegenwoordiging vanuit elk instituut, bureau NWO-I en andere organisaties.

Confidental Infomation