Print deze pagina

Open Access

Beleidslijn open access van publicaties

NWO-I gaat voor 100 procent Open Access. Daarom wil NWO-I dat alle publicaties die (deels) geschreven zijn door werknemers van NWO-I, op het moment van publicatie direct open access toegankelijk zijn. NWO-I accepteert verschillende routes naar Open Access.

Vanaf 1 januari 2021 dienen alle publicaties die voortkomen uit onderzoek dat gefinancierd wordt door NWO (basisfinanciering) Open Access beschikbaar te zijn op de dag van publicatie. 

Waarom is Open Access publiceren belangrijk

Het Open Access beschikbaar maken van wetenschappelijke publicaties bij de NWO-instituten is om meerdere redenen belangrijk. Ten eerste omdat het de wetenschappelijke carrière van wetenschappers ten goede komt als hun werk vrij toegankelijk is. Uit onderzoek blijkt dat OA-publicaties vaker gelezen en geciteerd worden en meer impact hebben. Daarmee draagt het OA beschikbaar zijn van publicaties bij aan de wetenschappelijke reputatie van zowel de wetenschapper als het instituut waar hij of zij voor werkt.

Daarnaast is het belangrijk dat de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek zo veel mogelijk openbaar beschikbaar zijn voor iedereen. 

Open Access publiceren kan via drie routes

  • Goud: publiceren in full gold Open Access tijdschriften. Zie het directory of Open Access Journals voor een lijst welke journals daaronder vallen (www.doaj.org).
  • Hybride: publiceren in een tijdschrift dat valt onder een transformatieve deal (zoals de UKB/VSNU Open Access deals). Op dit moment neemt NWO-I als geheel alleen deel aan de Elsevier- deal. Sommige instituten nemen daarnaast deel aan andere deals.
  • Groen: publiceren in een gesloten of hybride abonneetijdschrift en het onmiddellijk (zonder embargo) deponeren van de gepeerreviewde versie (AAM of VoR) in een repository.

Om de groene route te verankeren binnen NWO-I is eind 2020 een beleidskader vastgesteld. Dit beleidskader regelt niet alleen dat medewerkers van NWO-I hun peerreviewed artikelen op de dag van publicatie in de aangewezen repository dienen te zetten maar ook dat ze dit juridisch gezien mogen zonder dat de uitgever daar iets over te zeggen heeft.

Repository

Elk NWO-instituut bepaalt zelf welke repository het aanwijst om de publicaties in te deponeren. In het geval dat meerdere auteurs bij een NWO-instituut werken, is het voldoende dat een van hen de publicatie in de repository zet. En in het geval dat een publicatie al OA beschikbaar is via een andere repository die geregistreerd staat in de Directory of Open Access Repositories, dan volstaat het opnemen van een link naar de publicatie in de aangewezen eigen repository.

Open Access en NWO-subsidies

Medewerkers die een NWO-subsidie (grant) krijgen, dienen zich ook te houden aan de Open Access-regels zoals geformuleerd in de subsidievoorwaarden van NWO. Zie hiervoor Open Access publiceren | NWO

Artikel over open access

In de personeelsnieuwsbrief Inside NWO-I van juli 2021 verscheen een achtergrondartikel over open access. Klik hier om het artikel te lezen. 

Confidental Infomation