Print deze pagina

Kennisveiligheid

Wat is kennisveiligheid?

Kennisveiligheid is een breed begrip. Je kunt het opdelen in 3 hoofdcategorieën:

 1. Ongewenste kennisoverdracht: de overdracht van kennis en technologieën waardoor de nationale veiligheid (en soms de concurrentiekracht) van Nederland in gevaar kan komen.
 2. Inmenging: (heimelijke) beïnvloeding van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek door of vanuit andere staten; hierdoor kan de academische vrijheid en veiligheid van studenten en onderzoekers onder druk komen te staan.
 3. Ethiek/integriteit: samenwerking met onderzoekers in landen waar de overheid mensenrechten niet of onvoldoende respecteert.

Kennisveiligheid bij NWO-I

NWO-I wil dat het onderzoek bij NWO-I op een veilige manier en ook in een veilige omgeving plaatsvindt.

Op een veilige manier betekent dat bij het uitvoeren van het onderzoek de academische kernwaarden integriteit en onafhankelijkheid gerespecteerd worden. Maar ook dat de onderzoeksresultaten, waar mogelijk, kunnen worden gedeeld in het kader van Open Science.

In een veilige omgeving betekent dat de onderzoekers en medewerkers zich vrij en gerespecteerd voelen om optimaal bij te dragen aan het onderzoek.

Onder het motto “open waar het kan en beschermen waar dat nodig is”, richt NWO-I zich op drie onderdelen:

 1. Bewustwording van de noodzaak om de 'kroonjuwelen' en academische waarden te beschermen, in alle lagen van NWO-I en bij alle instituten.
  Zo was kennisveiligheid onderdeel van de NWO-I-brede Awarenesscampagne in 2023.
 2. Veilige inrichting van de organisatie.
  Dit gaat over het in kaart brengen van de processen in onze organisatie en het verbeteren of creëren van processen om de veiligheid van onze kennis te waarborgen.
 3. Nemen van beschermingsmaatregelen.
  Onderdeel van de beschermingsmaatregelen zijn ICT-maatregelen en de richtlijnen kennisveiligheid. De richtlijnen staan hieronder genoemd.

Richtlijnen

Een van de maatregelen waarmee we ons beschermen zijn de richtlijnen kennisveiligheid.

Werk je samen in internationaal verband? Ga je op reis naar het buitenland of krijg je iemand op bezoek op je instituut? Bij alles speelt kennisveiligheid mogelijk een rol. De richtlijnen kennisveiligheid helpen je om risico’s te inventariseren en geven aanwijzingen over wat je vervolgens moet doet.

Er zijn vier richtlijnen kennisveiligheid:

 1. internationale samenwerkingen
 2. (buitenlandse) dienstreizen
 3. (internationale) bezoekers
 4. werving en selectie

Je vindt de richtlijnen op het intranet van je instituut. Voor medewerkers van bureau NWO-I zijn ze beschikbaar via een van de leden van team kennisveiligheid die hieronder genoemd staan.

 

Contactpersonen

Heb je twijfels over een situatie, loop je in je werk tegen een dilemma aan of wil je sparren over kennisveiligheid in jouw werk?

Neem vooral contact op met de contactpersoon kennisveiligheid op jouw instituut. Ieder instituut heeft een contactpersoon kennisveiligheid. Wie deze persoon is kun je vinden op het intranet van je instituut.

De contactpersonen kennisveiligheid van alle instituten vormen samen met team kennisveiligheid op bureau NWO-I (zie hieronder) een adviesteam kennisveiligheid. Het adviesteam bespreekt en geeft advies over casussen en andere kennisveiligheidsgerelateerde zaken binnen de organisatie.

 

Heb je suggesties voor het kennisveiligheidsbeleid van NWO-I?

Hiervoor kun je terecht bij het team kennisveiligheid op bureau NWO-I.

Dit team bestaat uit de volgende personen:

Meer weten over kennisveiligheid?

Confidental Infomation