Print deze pagina

Kennisbank

In deze kennisbank kun je verschillende documenten en andere bronnen vinden die achtergrondinformatie geven over kennisveiligheid.

Loket Kennisveiligheid: Wat is kennisveiligheid? 

Het Loket Kennisveiligheid is een gezamenlijke dienst van verschillende Nederlandse ministeries dat een informatiepunt vormt voor kennisveiligheid. Via de coördinator kennisveiligheid van NWO-I kun je adviesvragen bij het Loket inbrengen.

 

Nationale leidraad kennisveiligheid – Veilig internationaal samenwerken

Deze leidraad is samengesteld door de Nederlandse overheid in samenwerking met Nederlandse kennisinstellingen. Het schetst een beeld van kennisveiligheid en de verantwoordelijkheden van kennisinstellingen. Ook geeft het richtlijnen voor beleid en maatregelen die kennisinstellingen moeten implementeren.

 

Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA 2)

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben gezamenlijk dit rapport gepubliceerd over dreigingen voor de nationale veiligheid vanuit verschillende landen, inclusief dreigingen als spionage en diefstal van kennis en technologie.

 

Tackling R&I foreign interference (Engels)

In dit rapport beschrijft de Europese Commissie de dreiging van buitenlandse inmenging in onderzoek en innovatie en geeft het een overzicht van mogelijke maatregelen waarmee deze voorkomen en geadresseerd kunnen worden.

 

Advies: Kennis in conflict - veiligheid en vrijheid in balans 

In dit advies behandelt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) de vraag: “Hoe kan Nederland het beste omgaan met de risico’s van internationale samenwerking bij kennisopbouw in Nederlandse kennisinstellingen, inclusief hoger onderwijs?”

Confidental Infomation