NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/nwo-instituten/differ/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:34:06

DIFFER is een instituut dat onderdeel uitmaakt van NWO-I.

De missie van DIFFER is het uitvoeren van vooraanstaand funderend onderzoek op het gebied van fusie-energie en van solar fuels, in nauwe samenwerking met academische instellingen en het bedrijfsleven. Het instituut wil een verbindende nationale rol spelen in het funderend energieonderzoek. DIFFER speelt een centrale rol in de NWO-strategieën op het gebied van energie. Het instituut streeft vier gelijkwaardige doelen na om zijn missie te bereiken:

  • DIFFER verricht funderend energieonderzoek en traint promovendi, studenten en technici op het gebied van fusie-energie en van solar fuels;
  • het instituut ontwerpt, ontwikkelt en bedrijft een kwalitatief hoogstaande technische infrastructuur en grootschalige experimenten voor zijn onderzoek;
  • DIFFER wil een nationaal verbindende rol in het funderend energieonderzoek spelen, waarbij de bestaande onderzoeksinitiatieven worden verbonden in een coherent nationaal onderzoeksprogramma. Het instituut streeft naar mogelijke industriële toepassingen en valorisatie van zijn energieonderzoek;
  • het instituut zoekt strategische samenwerkingen en gemeenschappelijke onderzoeksprogramma's met universiteiten en grote technologische instituten.

Missiebudget
Meer informatie over het missiebudget van DIFFER vindt u hier.

Jaarverslag
De jaarverslagen van DIFFER

DIFFER op YouTube
Kan zeewater het energieprobleem van de wereld oplossen?

Scientific Advisory Committee DIFFER
(SAC)
De SAC adviseert aan het Bestuur van NWO-I en aan de directeur van het instituut. De SAC is als volgt samengesteld:
- prof.dr. G. van der Steenhoven (KNMI), voorzitter
- dr. C. Bourdelle (CEA Cadarache, Frankrijk)
- prof.dr. R. van de Krol (Institute for Solar Fuels, Duitsland)
- dr. D. Lincot (IRDEP, Frankrijk)
- prof.dr. E. Stechel (Arizona State University, Verenigde Staten)
- dr. H.G. Werij (TNO)
secretaris: dr. M.P. Boneschanscher

Directeur DIFFER
Prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden

Communicatieadviseur DIFFER
Gieljan de Vries

Website DIFFER
www.differ.nl