NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/nwo-instituten/portfolio-evaluatie-instituten/

Geprint op :
18 augustus 2019
03:17:02

Voor de portfolio-evaluatie onderzoekt een onafhankelijke commissie de rol van de instituten van NWO en KNAW in het nationale kennislandschap. De acht leden van de commissie buigen zich over vragen zoals welke meerwaarde de instituten hebben voor het Nederlandse onderzoekslandschap, in welke mate ze responsief en dynamisch zijn om in te kunnen spelen op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en wat in de toekomst beter kan. Het evaluatierapport verschijnt naar verwachting in februari 2019. 

Commissieleden
Tot lid van de commissie zijn op persoonlijke titel benoemd:

Voorzitter
Prof.dr. D. (Daan) Frenkel (hoogleraar theoretische chemie en research director Chemistry Department, University of Cambridge UK)

Leden

  • Prof.dr. J.J. (Koos) Boomsma (hoogleraar ecologie en director Centre for Social Evolution, University of Copenhagen)
  • Prof.dr. R.J. (Rob) Hamer (hoogleraar levensmiddelenchemie, Wageningen University & Research)
  • Prof.dr. R.M. (Rianne) Letschert (hoogleraar victimologie en internationaal recht en rector magnificus Universiteit Maastricht)
  • Prof.dr. G.J.M. (Gerard) Meijer (hoogleraar moleculaire natuurkunde en directeur Fritz-Haber-Institut der Max-Planck Gesellschaft)
  • Prof.dr. R. (Roel) Nusse (hoogleraar ontwikkelingsbiologie, Stanford University)
  • Prof.dr. C. (Caroline) Pauwels (hoogleraar communicatiewetenschappen en rector Vrije Universiteit Brussel)
  • Em.prof.dr. J. (Jan) de Vries (emeritus hoogleraar Geschiedenis en Economie, University of California Berkeley)

Secretarissen van de commissie

Tijdlijn
Voorjaar 2018: voorbereiding stukken voor de commissie.
5 juli: teleconferentie commissie.
4-5 oktober: eerste bezoek van de commissie aan Nederland.
5-9 november: tweede bezoek van de commissie aan Nederland en schrijven conceptrapport.
februari 2019: oplevering definitieve rapport.

Documenten
De commissie beschikt over de volgende documenten. In de Terms of Reference portfolio-evaluatie NWO- en KNAW-instituten 2018 staat de opdracht van het bestuur van de KNAW en de Raad van Bestuur van NWO aan de commissie.

De nulmeting  is het resultaat van de eerste fase van de portfolio-evaluatie. Dit is een door NWO en KNAW zelf opgesteld overzicht van feiten over de instituten en een beschrijving van hun (beleids)omgeving.

KNAW en NWO zijn van mening dat institutenstelsel meerwaarde biedt voor het Nederlandse kennislandschap, omdat instituten rollen vervullen die andere kennisinstellingen niet kunnen vervullen. In deze documenten hebben NWO en KNAW hun visie op de instituten gegeven:

Het besturingsmodel van zowel de NWO- als de KNAW-instituten staat beschreven in:

Daarnaast beschikt de commissie over gegevens per instituut. Van ieder instituut is beschreven: de missie, historie, (inter)nationale rol en meerwaarde, positie in het kennis- en maatschappelijk landschap, toekomst en strategie, plus een samenvatting van de SEP-evaluatie.

Meer informatie
Volledig overzicht van de SEP-evaluaties plus bestuurlijke reactie
Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst 
NWO-I, Institutenorganisatie van NWO
Instituten KNAW