NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/organisatie-kengetallen/anbistatus/

Geprint op :
6 december 2019
21:08:35

NWO-I, de institutenorganisatie van NWO, heeft per 1 januari 2012 de ANBI-status (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling) toegewezen gekregen van de belastingdienst.

Met de ANBI-status zijn giften van particuliere donateurs aan NWO-I aftrekbaar in het kader van de inkomstenbelasting. Bijdragen aan NWO-I komen rechtstreeks ten goede aan de wetenschap. Het ministerie van OCW heeft een brochure uitgebracht met meer informatie over 'Geven aan wetenschappelijk onderzoek'.

Wat houdt een ANBI-status in?
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Een ANBI hoeft geen schenkbelasting te betalen over ontvangen giften of over ontvangen erfenissen. Meer informatie over de ANBI-status is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie
Voor meer informatie over de ANBI-status van NWO-I kunt u contact opnemen met Peter van den Brakel, hoofd Financiële Planning, (030) 600 12 55.